Güvenlik İçin Farklı Bir Bakış

Ülkemizde Dünya çapında tanınmış bir Bilgi Teknolojileri (BT) ürününün çıkamamasının önemli sebeplerinden bazıları güvenilirlik ve bilinirliktir. Ülkemizde bir çok BT şirketi faaliyet göstermesine rağmen ve bir o kadar ürün üretilmesine rağmen marka olabilecek bir BT ürünü bir elin parmakları sayısını maalesef geçememektedir. Bunun ekonomik, kültürel, politik ve coğrafik bir çok nedeni olabilir ancak globalleşen Dünya'da marka olmak aslında diğer sektörlere göre BT sektöründe daha olasıdır.

Güvenilirliği sağlama,doğrulama ve bilinirliği arttırmanın bir kaç yolu olabilir. Örneğin ciddi reklam kampanyası, ürünün güçlü bir imaj oluşturacak şekilde pazarlanması ve yaygınlaştırması bunlardan bir kaç tanesidir. Ancak bunların hiç biri, standartlaşmanın ve bir güven unsuruyla belgelendirmenin ve belirtilmenin etkisini tek başına sağlayamaz. Bununla birlikte güvenilirliğin sürekliliği, bağımsız taraflarca yapılan değerlendirme sonucu elde edilen belgelendirmeyle pekişerek devam edecektir.

Daha çok askeri alanlarda talep görerek başlayan Ortak Kriterler Belgesi, son zamanlarda ihtiyaç duyulan güvenilirliği sağlamada bir çok kamu kurumu ve farklı sektörler tarafından tercih edilen bir noktaya gelmiştir. İngilizce ifadesi olarak Common Criteria, adından anlaşılacağı üzeren genel bir kriterin bir çok Ülke tarafından kabul edilmesini ifade eder. 2019 yılı itibariyle 28 farklı Ülkede tanınırlığı olan bu ISO belgelendirme standardı, BT ürünlerinin değerlendirmesinde uzun yıllardır kullanılmaktadır.

Ülkemizde ve Dünya'da Ortak Kriterler laboratuvarları üzerinden yapılan değerlendirme ile değerlendirilen her türlü BT ürünleri, her Ülkede bulunan Sertifika Makamları tarafından belgelendirilmektedir.Bu laboratuvarlar çok ciddi bir deneyimin ve ekibin oluşumuyla kurulmuş ve akredite edilmiş sayılı sayıda oluşumlardır. Yaptıkları çalışmalar ve değerlendirmeler, kalitenin daima üst seviyede tutulması adına her yıl denetlenmektedir. Dolayısıyla kalitenin daima üst çıtada tutulduğu ve Uluslararası arenada bir yekliğin sağlandığı söylenebilir.

Son söz olarak söylemek gerekirse, işletmeler kendilerini anlatmak yerine ürünlerini Ortak Kriterler Belgesi ile anlattıklarında sağlayacakları reel katma değer inanın fazla olacaktır.