ISO 15504 Spice Belgesi, kaliteli yazılım geliştirme süreçlerini belgelendiren önemli bir standarttır. Elde edilen bu belge ile standarda uygun yazılım geliştirme süreçleri üzerinden süreç tabanlı standartlaşma sağlanır. Yazılım süreçlerinde iyileştirme sağlamak için beklenti dökümantasyon altyapısının hazır olmasının ötesinde yazılım geliştirme süreçlerinin displine edilmesi ve bir kurala bağlanmasıdır. SPICE ile yine dökümantasyon alt yapısı oluşturulmakta ancak daha çok uygulama üzerinde durulmaktadır.

ISO 15504 Belge alınması öncesinde şu çalışmalar yapılmalıdır: uygulama geliştirme sürecinin gereksinimlerinin toplanması, alan uzmanlarının analizi, analiz sonrasında müşteri beklentisinin tanımlanması, test senaryolarının belirlenmesi, yazılımcının anlayacağı dile çevrilmesi, kodlanması test edilmesi ve gerçek ortama yüklenmesi sürecini kapsar. Hatta bu süreçten sonraki yaşam döngüsün de ele alınarak bu yazılımın müşteriye sunumuna, satış sonrası teknik desteğine ve piyasa ve risk analizi de dahil tüm aşamalarında ISO 15504 SPICE standart baz alınarak dökümante edilmesi ve bunun uygulamalı olarak gösterilmesi beklenir.

Yazılım süreçlerinin geliştirilmesi ve yetenek düzeyinin belirlenmesi üzerine geliştirilmiş bir standart olan SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination) konusunda şirketimizde  danışmanlık hizmeti verilmektedir. ISO 15504 Spice danışmanlık hizmetiyle ISO 15504 SPICE belgesinin alınmasından ziyade yaşatılması hedeflenmekte ve bu çalışmalar açık kaynak kodlu ürünlerle kurgulanarak yapı desteklenmektedir.