6493 sayılı kanun ve PCI DSS

Son yıllarda sektörlerdeki gelişmelerin neticesinde mevzuatsal düzenlemeler her geçen gün artmaktadır. Bu düzenlemelerden birisi de 6493 sayılı Elektronik para kuruluşları hakkında kanundur. Bu Kanunun amacı, ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine, ödeme hizmetlerine, ödeme kuruluşlarına ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu kanun ile kişiler arasındaki para transferlerinin ve ödeme işlemlerinin geleneksel yöntemlerle yürüten bankalara ve insanlığın var oluşundan beri kullanılan fiziksel paraya alternatif olarak yenilikçi ve pratik bir çözüm olacak kavramların hayatımıza girdiğini görmekteyiz.

Elektronik para uygulamaları, Avrupa’da uzun zamandan beri kullanılmakta olup çeşitli hukuki düzenlemelerde yer bulmuştur. Türkiye’de ise gelişmekte olan bu alandaki düzenlemeleri netleştirmek, ticari hayatta sağlayacağı pratikliği desteklemek adına bir kanun çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda 27 Haziran 2013 Tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun 2 yıllık kısmi geçiş sürecinin ardından 27 Haziran 2015 tarihinde resmi olarak uygulanmaya başlamıştır.

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının karşılaması gereken yükümlülüklerden bir tanesi de firmaların kullandıkları bilgi sistemlerini Türkiye içinde bulundurmak ve bilgi güvenliği için kimlik doğrulaması, güvenlik açıklarıyla mücadele ve risk yönetimi gibi Ödeme Kartı Sektörü Veri Güvenliği Standartları’nda (PCI-DSS) da öngörülen tedbirleri almaktır.

PCI Güvenlik Standartları Konseyi, kredi ve banka kartı işlemlerini ve kart sahiplerinin verilerini ihlallerden korumak için bir Ödeme Kartı Endüstrisi Veri Güvenliği Standardı (Payment Card Industry Data Security Standart – PCI DSS) çerçevesini oluşturmuştur. Sorunsuz bir müşteri deneyimi için bu protokole uymak her tüccar ve hizmet sağlayıcı için bir zorunluluktur.

Elektronik paranın pratikteki işlerliği sayesinde günlük hayattaki pek çok problemi ve mevzuatsal engeli kaldırarak elektronik ödeme dünyasını kökten değiştireceği kuşkusuzdur. Bu yeni ödeme sisteminin yaygınlaşması ile birlikte, tüm tüketiciler elektronik para ve ödeme sistemlerine karşı koruma altına alınacak olup lisanslı firmaların güvencesi altında işlemlerini yapacaklardır.