Başlık: ISO 15504: Yazılım Süreç Değerlendirme Standardı ve Spice Belgelendirme

Giriş:

ISO 15504, yazılım geliştirme süreçlerinin yetkinlik değerlendirmesini sağlayan bir uluslararası standarttır. Genellikle “SPICE” (Software Process Improvement and Capability Determination) olarak da bilinen bu standart, yazılım endüstrisinde süreç iyileştirme ve değerlendirme için kullanılan bir çerçeve sunar. Bu makalede, ISO 15504’ün tanımı, nasıl kullanıldığını , faydalarını,  yazılım mühendisliği süreçlerine uygulanması, belgelendirme ve Spice seviye 2 süreci hakkında bilgi verilecektir.

 1. ISO 15504 Nedir?

ISO 15504, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından geliştirilen ve yazılım geliştirme süreçlerinin yetkinlik değerlendirmesini yönlendiren bir standarttır. Bu standart, yazılım süreçlerinin performansını ve yetkinliğini objektif bir şekilde değerlendirmek ve iyileştirme süreçlerine rehberlik etmek için kullanılır. ISO 15504, yazılım endüstrisindeki kuruluşların süreçlerini analiz etmelerine ve iyileştirmeler yapmalarına yardımcı olur.

ISO 15504, Spice adı verilen bir modeli temel alır. Spice, yazılım süreç iyileştirme ve yetkinlik belirleme için bir referans modelidir. Spice modeli, yazılım süreçlerini beş ana kategori altında değerlendirir: organizasyonel süreçler, yönetim süreçleri, mühendislik süreçleri, destek süreçleri ve süreç yetkinlik düzeyleri.

 1. ISO 15504’ün Kullanımı

ISO 15504, bir organizasyonun yazılım süreçlerini değerlendirmek ve iyileştirmek için bir dizi aşamalı yaklaşım sunar. Standart, süreçlerin beş ana yetkinlik seviyesine göre değerlendirildiği bir model olan “Yetkinlik Değerlendirme Modeli’ni (Process Assessment Model) içerir. Bu model, bir organizasyonun yazılım süreçlerini belirli bir yetkinlik seviyesine göre değerlendirir ve iyileştirme için yol haritası sunar.

ISO 15504’ün temel adımları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Yetkinlik Alanlarının Belirlenmesi: Değerlendirme kapsamında bulunan yetkinlik alanları belirlenir.
 • Süreç Yetkinlik Seviyelerinin Tanımlanması: Standart, farklı süreç olgunluk düzeylerini temsil eden Düzey 0’dan Düzey 5’e kadar bir ölçek tanımlar.
 1. Düzey 0 (Eksik Süreç): Süreç ya uygulanmıyor ya da amacına ulaşamıyor.
 2. Seviye 1 (Gerçekleştirilen Süreç): Süreç gerçekleştirilir, ancak sistematik bir yaklaşımdan yoksundur ve tutarsızdır.
 3. Seviye 2 (Yönetilen Süreç): Yönetilen süreçlere sahip bir organizasyonun belirli bir süreç üzerinde disiplinli bir şekilde çalıştığını gösterir. Bu seviye, süreç yönetimi ve kontrolü konusunda temel bir yetkinlik düzeyini temsil eder.

Spice seviye 2’nin hedefleri arasında, süreç performansının ölçülmesi, iyileştirme fırsatlarının tanımlanması ve süreçlerin belgelenmesi yer alır. Spice seviye 2’ye ulaşmak için bir organizasyon, süreçlerini tutarlı bir şekilde uygulamak, performansı ölçmek ve sürekli iyileştirme faaliyetlerine odaklanmak zorundadır.

 1. Seviye 3 (Yerleşik Süreç): Süreç iyi tanımlanmış, belgelenmiştir ve kuruluş genelinde tutarlı bir şekilde uygulanmaktadır.
 2. Seviye 4 (Öngörülebilir Süreç): Proses, tahmin edilebilir sonuçlara ulaşmak için kantitatif olarak ölçülür ve kontrol edilir.
 3. Seviye 5 (Optimize Etme Süreci): Süreç, geri bildirim ve yenilikçi uygulamalara dayalı olarak sürekli iyileştirilmektedir.
 • Değerlendirme Gerçekleştirme: Mevcut süreçler, belirlenen yetkinlik seviyelerine göre değerlendirilir.
 • Sonuçların Analizi ve Raporlama: Değerlendirme sonuçları analiz edilir ve bir değerlendirme raporu hazırlanır.
 • Süreç İyileştirme: Değerlendirme sonuçlarına dayanarak süreçlerin iyileştirilmesi için aksiyonlar alınır.

ISO 15504, yönetim, dokümantasyon, kalite güvencesi ve iyileştirme gibi yazılım süreçlerinin birçok yönünü dikkate alan kapsamlı bir değerlendirme içerir. Bir kuruluşun yazılım geliştirme uygulamalarını değerlendirmek ve kıyaslamak için sistematik bir yaklaşım sağlar.

 1. ISO 15504’ün Faydaları

ISO 15504’ün kullanımının bazı faydaları şunlardır:

 • Süreç Değerlendirmesi: ISO 15504, kuruluşların yazılım süreçlerinin olgunluğunu ve etkinliğini değerlendirmelerini sağlar. İyileştirme alanlarına ilişkin içgörü sağlar ve güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesine yardımcı olur.
 • Sürekli İyileştirme: Standart, sürekli süreç iyileştirme kültürünü teşvik eder. Kuruluşlar, mevcut uygulamalarını değerlendirerek yazılım geliştirme süreçlerini geliştirmek için bir yol haritası oluşturabilir.
 • Standartlaştırılmış Değerlendirme: ISO 15504, yazılım süreçlerini değerlendirmek için ortak bir çerçeve sağlar. Bu, kuruluşların kendilerini sektördeki en iyi uygulamalarla karşılaştırmasına ve performanslarını diğer kuruluşlarla karşılaştırmasına olanak tanır.
 • Kalite Güvencesi: ISO 15504’ün uygulanması, sağlam kalite güvencesi uygulamalarının benimsenmesini teşvik eder. Kuruluşlar, süreçleri tanımlayarak ve standartlaştırarak, yüksek kaliteli yazılım ürünlerinin tutarlı bir şekilde sunulmasını sağlayabilir.
 • Sektör Tanınması: ISO 15504 ile uyumluluk, bir kuruluşun kalite ve süreç iyileştirme taahhüdünü gösterir. Güvenilirliği ve itibarı artırır ve projeler için teklif verirken veya müşteri çekerken rekabet avantajı sağlayabilir.
 1. Kalite, Mühendislik ve Destek Süreçleri:

ISO 15504, bir kuruluşun kalite, mühendislik ve destek süreçlerine büyük önem verir. Kalite süreçleri, kalite standartlarının tanımlanmasını ve uygulanmasını, incelemelerin ve denetimlerin yürütülmesini ve sürekli kalite iyileştirmeyi içerir. Mühendislik süreçleri, gereksinim yönetimi, tasarım, kodlama, test ve konfigürasyon yönetimi gibi faaliyetleri kapsar. Destek süreçleri arasında proje yönetimi, konfigürasyon yönetimi ve problem çözümü yer alır.

 1. Spice Belgelendirme:

ISO 15504’e uygunluk belgesi, bir organizasyonun yazılım süreçlerinin standarda uygun olduğunu gösterir. Bu belge, müşterilere, iş ortaklarına ve pazardaki diğer paydaşlara, bir organizasyonun süreç yetkinliği ve kalite yönetimi konusunda güvenilir olduğunu kanıtlar.

 1. Danışmanlık ve ISO 15504:

Danışmanlık, kuruluşlara ISO 15504’ü etkili bir şekilde anlama ve uygulama konusunda yardımcı olmada hayati bir rol oynar. Spice ve ISO 15504 konusunda uzman danışmanlar, süreç değerlendirmesi, iyileştirme ve en iyi uygulamaların entegrasyonu konusunda rehberlik sağlar. Kuruluşların standardın karmaşıklıklarında gezinmesine yardımcı olarak başarılı bir uygulama sağlar ve istenen süreç olgunluğu seviyelerine ulaşır.

 1. CertBy: SPICE Sertifikasyonu için Güvenilir Bir Ortak:

CertBy, Spice sertifikasyonunda uzmanlaşmış akredite bir sertifika kuruluşudur. Yazılım süreçlerini ISO 15504 gerekliliklerine göre değerlendirmek için kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışırlar. Uzmanlıkları ve titiz değerlendirme metodolojileri ile CertBy, kuruluşların Spice sertifikası için gerekli kriterleri karşılamasını ve ISO 15504 uygunluk sertifikasını almasını sağlar.

Sonuç:

ISO 15504, yazılım süreçlerinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Süreç olgunluğunu değerlendirerek ve sürekli iyileştirme için bir çerçeve sağlayarak standart, kuruluşların yazılım geliştirme uygulamalarını geliştirmelerine, daha yüksek kaliteli ürünler sunmalarına ve rekabetçi yazılım endüstrisinde operasyonel mükemmellik elde etmelerine yardımcı olur.