iso-15504-spice-belgelendirmenin-onemi

Belgelendirmenin Önemi

Günümüzde bilgi, teknoloji ve iletişim alanlarındaki gelişmeler toplumları rekabete sürüklemektedir ve bu rekabet zamanla daha da artan bir ekonomik yarışa sebep olmaktadır. Global anlamda yaşanan bu mücadelenin sınırlarının ve kapsamının genişlemesiyle birlikte rekabet edenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu sebeple hem işletmelerin bilgi birikimlerinin hem de müşterilerin beklentilerinin arttığı görülmektedir. Bilinçli müşteri taleplerinin karşılanması daha da zorlaşmakta ve işletmelerin müşterilerin beklentisinin ötesinde bir çıktı elde etmesi gerekli hale gelmektedir. Piyasadaki bu değişikliklere ayak uydurmak işletmenin varlığını sürdürebilmesi adına önemlidir.

Hedeflenen çıktıların en doğru şekilde elde edilmesi için süreçlerin uçtan uca takibi gerekmektedir. Bu süreçlerde her sektör özelinde belirli kapsamlara uygun ilerleme kaydedilmelidir. Örneğin; ISO 15504 (SPICE – Software Process Improvement Capability dEtermination) standardı, yazılım süreçlerinin iyileştirilmesi, her bir sürecin yetenek seviyelerinin belirlenmesi için tasarlanmış, uluslararası geçerliliği olan yazılım süreç değerlendirme kalite standardıdır. Bu standart yazılım süreçleri konusunda işletmenin kullanacağı bir kaynak olmakla beraber işletmenin süreç yeterliliğini kanıtlamak, aynı sektördeki firmaların kendilerini kıyaslaması için bir ölçek, süreçlerin devamlılığını sağlamak adına firma içinde bir kontrol listesi olmaktadır. ISO 15504 SPICE, yazılım olgunluk seviyesi belirleme programı gibi standartlar sayesinde gelişimlerini ve eksikliklerini gören kurumlar yazılım süreçlerinin kontrolünü tamamen sağlamış olup işleyişle ilgili sorunları ortadan kaldırmaktadırlar.

Belgelendirme sayesinde çıktılar en doğru yoldan elde edilmektedir ve müşteri memnuniyeti üst seviyede tutulmaktadır. Belgelendirilen kuruluşun yazılım kalite imajı güçlenmektedir ve müşterilerin firmaya güveni artmaktadır. Bu durum uzun vadede firmanın müşteri sadakatini kazanmasıyla birlikte şirket varlığının sürdürülebilirliği için önemli olmaktadır. İşletmeler iyi planlama, tasarım, yazılım ve test sorunlarını en aza indirgemesiyle işlem maliyetini azaltmaktadır. Süreçler iyi planlanıp sorunlar daha hızlı çözülmektedir. Bu sayede işletme yönetimi daha sağlıklı kararlar vermektedir.  Belgelendirme, kurumsal kimlik oluşturulmasında işletmeye yardımcı olmaktadır.