ISO 27001 ISMS Consultacy Service

ISO 27001 Information Security Management System (ISMS) is a system created for organizations to ensure the security of information and related assets for which they are responsible.

ISO 27001 Information Security Management System (ISMS) is a system created for organizations to ensure the security of information and related assets for which they are responsible. Information Security Management System is a system based on a business risk approach to establish, implement, operate, monitor, review, maintain and improve information security.

The main purpose of the ISO/IEC 27001 Information Security Management System (ISMS) is to protect the sensitive information of the institution. Within the scope of the ISO / IEC 27001 standard, the establishment, implementation, operation, monitoring, review, maintenance and review of the ISMS are operated for companies.

We offer ISO 27001 training and consultancy for Information Security with our expert trainers and consultants.

ISO/IEC 27001 Consulting service starts with the determination of your information security management system scope and ends with your company receiving the certificate. Our company prepares your company for ISO 27001 certification audit by implementing all of the TS ISO / IEC 27001 ISMS processes together with you.

TS EN ISO/IEC 27001 Consulting service combines your processes and ensures the establishment of a strong control network and mechanism within your business. With this secure network, assets are securely interlocked and become a whole with your business.

ISO 27001 Danışmanlığı için verilecek hizmetler şunlardır:

 • Bilgi varlıkların sınıflandırılması, kategorileştirilmesi, sistem açısından kritik varlıkların belirlenmesi.
 • Gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik kriterlerine göre varlıkların değerlendirilmesi
 • Risk yaklaşımı için bir çerçevenin sunulması
 • Risk analizi raporunun hazırlanması
 • Risklerin derecelendirilmesi
 • Risklerin üst yönetime sunulması için genel çerçeveyi oluşturma

 

 • Üst yönetimin risk analiz raporu değerlendirmelerine göre risk işleme planının hazırlanması
 • Risk işleme planına uygulanacak kontrolleri belirleme
 • Prosedürleri, Politikaları ve Talimatları oluşturma
 • Denetim kontrollerini yapılandırma
 • İç tetkik
 • Kayıtları tutma
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısını gerçekleştirme
 • ISO 27001 BGYS firmanıza aşağıdaki faydaları sağlar.

  • Organizasyonunuza güven aşılar.
  • Riskleriniz azalır.
  • Hatalarınız azalır.
  • Rakiplerinize karşı rekabet avantajınız artar.

TS EN ISO/IEC 27001 Danışmanlık hizmeti sizin süreçlerinizi birleştirir ve işletmeniz içerisinde güçlü bir kontrol ağı ve mekanizması kurulmasını sağlar. Bu güvenli ağ ile varlıklar birbirine güvenle kenetlenir ve işletmeniz ile bir bütün haline gelmiş olur.