Bilgi güvenliği standardı olan ISO 27001 ile uyguladığınız süreçleriniz standartlara göre düzen içinde olur. Dolayısıyla sahip olduğunuz varlıklarınızın ve sorumluluklarınızın farkına varırsınız. Bununla birlikte varlıklarınıza ve organizasyonunuza yönelik risklerinizi görür bunlara göre faaliyetlerinizi düzenleme imkânı bulursunuz. Standardın yönlendirdiği kontroller sayesinde süreçlerinizi sürekli gözden geçirme ve iyileştirme imkânı bulursunuz. Mevzuatlara uyma konusunda yönlendirilme imkânı bulursunuz.

ISO 27001 6 temel madde ve 114 ek kontrol maddesiyle, fiziksel çevre güvenliğinden sistem ve operasyon güvenliğine ve buna değen satınalma, insan kaynakları gibi departmanlara da bir standart getirmektedir. Özellikle 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu ile güvenlik politikaların tanımlanması ve uygunlanması ve teknik tedbirlerin alınması kanuni bir yaptırım haline gelmiştir. Tedarikçilerin belirlenmesi, periyodik denetimi, insan kaynakları temininde uyulacak kurallar ve sistem üzerinde hem prosedürel hem de teknik tedbirlerin alınması bir standart temelinde yapılandırılmasıyla kapatılabilmektedir. Ayrıca ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı işletmelerin uyması gereken yasal mevzuatlara da zemin hazırlayan çok belirgin bir standarttır. İşletmeler ne hizmeti veriyor olursa olsun, Bilgi Teknolojileri kullandığı müddetçe bunun aksini gerektirecek davranışlarda bulunmamalıdır.

ISO 27001, risk temelli yapısıyla iş sürekliliğini ayakta tutan, alınması gereken tedbirleri aldıran ve periyodik gözden geçirilmesini sağlamaktadır. İşletmenizde belirli zamanlarda güvenlik adına sızma testlerinin yapılmasını da istemektedir.

ISO 27001 sayesinde üst yönetimin çepeçevre işletmenin süreçlerini takip etmesi, değerlendirmesi, performansını ölçümleyebilmesi sağlanır. Böylelikle işletmenin rutin çalışmaları sırasında çıkabilecek bilgi güvenliği zafiyetleri bozulan dişlilerin çalışması gibi açığa çıkarılır ve bertaraf edilebilir.

ISO 27001 ile,

  • Bilgi güvenliği ve kişisel veri güvenliği farkındalıklı bir personel,
  • Risk değerlendirmesi ve metodolojisiyle ayakları yere sağlam basan bir yönetim,
  • Periyodik güvenlik testleriyle sistemin izlenmesi ve sürekli iyileşim,
  • Finans, Muhasebe, Satınalma, İnsan Kaynakları ve IT departmanları arasında etkin koordinasyon,

sağlanmış olur.