ISO 15408 Ortak Kriterler Laboratuvarı

Ortak kriterler (Common Criteria veya kısaca CC) bilgi teknolojileri ürünlerinin iddia ettiği güvenlik özelliklerinin, iddia edilen düzeyde olup olmadığının test edilmesi ve belgelendirilmesi için kullanılan bir uluslararası standarttır.

ISO 15408 Ortak Kriterler Laboratuvarı Son yıllarda siber alanda meydana gelen gelişmeler sonucunda gerek şirketler, gerek devlet kurumları kullanmış oldukları ürünlerin güvenlik özelliklerinin yeterliliğini ve uygulanıp uygulanmadığını sorgulamaktadır. Bu nedenle üretici firmalar için sundukları ürünlerin güvenlik özelliklerini ispatlamak bir zorunluluk haline gelmektedir. Ortak kriterler (Common Criteria veya kısaca CC) bilgi teknolojileri ürünlerinin iddia ettiği güvenlik özelliklerinin, iddia edilen düzeyde olup olmadığının test edilmesi ve belgelendirilmesi için kullanılan bir uluslararası standarttır.

TS ISO/IEC 15408 Ortak Kriterler-Common Criteria standardı ürün güvenliği alanında tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir standarttır.

Değerlendirme sonuçlarının sertifikasyonu, belirlenen tehditler için güvenlik ölçütlerinin yeterli olduğu ve bu ölçütlerin doğru olarak üründe uygulandığı konusunda temel bir garanti sağlamaktadır. Ortak Kriterler standardının tüm dünyada kabul görmesi ve değerlendirme sonuçlarının birçok ülkede geçerli olması ilgili taraflara yarar sağlamaktadır. TS EN ISO/IEC 15408 olarak da bilinen bu standart, bir yazılım veya sistemin güvenlik (confidentiality), erişebilirlik (availability) ve bütünlük (integrity) kriterlerine göre garanti seviyesini tanımlar.

CERTBY Uluslararası Denetim Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri (CertBy LAB) Türkiye’de ve Dünya’da sayılı sayıda bulunan bir ISO 15408 Ortak Kriterler Test Laboratuvarıdır (kısaca OKTL).

Ortak Kriterler Değerlendirme Hizmetleri için Kaliteli Hizmet, Güvenilir ve Doğru Adres! Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

CERTBY Uluslararası Denetim Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri (CertBy LAB) Türkiye’de ve Dünya’da sayılı sayıda bulunan bir ISO 15408 Ortak Kriterler Test Laboratuvarıdır (kısaca OKTL). CertBY, firmaların, güvenlik özelliği barındıran her türlü ürününe, ortak kriterler test laboratuvar hizmetleri sunan ve Ortak Kriterler (CC) EAL (Evaluation Assurance Level) seviyesinde değerlendirmesini gerçekleyen yetkin bir laboratuvardır. Farklı ürün gruplarına ve tüm EAL düzeylerinde değerlendirme yapabilecek kadroya sahiptir. Hızlı dönüşü, etkin, bilgili ve deneyimli personelleriyle size ve ürününüze en değerli hissini verecek hizmet kalitesini sunmaktadır.