ISO 15504 SPICE belge için KOSGEB Teşvikler

Belge maliyetlerini azaltmak ve teşviklerden yararlanmak işletmeler için bir nevi gelir kalemidir. ISO 15504 SPICE belge almak isteyen Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek ve tüzel kişi statüsünde olan her türlü aktif işletme KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek programından destek alabilir. Bu programda %70 geri ödemesiz %30 geri ödemeli olmak üzere 300 bin TL’ye kadar destek verilebilmektedir. Bu destek programı içerisinde test, analiz ve belgelendirme desteği kalemi mevcuttur ve talep edilebilir.

ISO 15504 SPICE belgesi alan kuruluş aşağıdaki belgelerle birlikte KOSGEB’e başvurabilir.

Belgenin alındığı / alınacağı kurum / kuruluşun belge konusu ile ilgili olarak TÜRKAK tarafından verilmiş akreditasyon belgesi veya TÜRKAK’ın web sayfasından alınan çıktı sunularak destek başvurusu yapılır. CertBy, ISO 15504/330xx standartlarında Türkak akrediteli bir belgelendirme kuruluşudur.

 

KOSGEB aynı destek programı çerçevesinde danışmanlık hizmetlerini de karşılamaktadır. Bunun için danışman firmada aranan şartlar şunlardır: Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşları, vakıf ve dernekler ile üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş kanunlarında danışmanlık hizmeti verme görevi olan kamu kurum ve kuruluşları ile KOBİ danışmanlarından alınacak hizmetler desteklenir.