ISO 15504 SPICE – ENG.5 : Yazılım Tasarımı

Standardın Temel Yaşam Döngüsü Süreçleri Kategorisinde ve Mühendislik Süreç Grubunda (ENG) bulunan ENG.5 Yazılım tasarımı sürecinin amacı, şartlara göre onaylanabilecek ve uygulanacak yazılım için bir tasarım sunmaktır.

ENG.5 yazılım tasarımında süreç niteliğinde başarım sağlanması için temel olarak aşağıdaki en iyi uygulamaların adım adım yapılması ve uygulanması gerekmektedir.

ENG.5.BP1: Yazılım mimarisinin tarif edilmesi. Yazılım şartlarını en-üst seviyeli yapıları açıklayan ve yazılımın temel elemanlarını tanımlayan yazılım mimarisi
tasarımına dönüştürülür. Temel yazılım elemanlarına örnek olarak; veri depolanması ve erişimi, iletişim mekanizmaları, iş mantığı ve kullanıcı ara yüzü verilebilir. Yazılım şartlarını bir yazılım mimari tasarımına dönüştürürken alternatif yazılım mimarileri tanımlanmış kriterlere göre değerlendirilmelidir. Mevcut
yazılım mimarisinin seçimindeki haklı olan yönler kaydedilmelidir. Değerlendirme kriterleri yazılım kalite karakteristikleri (modülerlik, sürdürülebilirlik, genişletilebilirlik, ölçeklendirilebilirlik, güvenilebilirlik, güvenlik ve kullanılabilirlik) ve yeniden kullanım analiz sonuçlarını içerebilir.
ENG.5.BP2: Arabirimlerin tanımlanması. Yazılım elemanları arasındaki dahili ve harici arabirimlerin belirlenmesi ve yazılı hale getirilmesi.
ENG.5.BP3: Ayrıntılı tasarımın geliştirilmesi. Yazılım mimari tasarımı, üretilecek ve test edilecek bütün yazılım elemanlarını tarif eden her bir yazılım
elemanı için ayrıntılı tasarımlar şekline ayrıştırılır.
ENG.5.BP4: Test amaçlı olarak tasarımın analiz edilmesi. Yazılım elemanlarının oluşturulmasını ve test edilmesini sağlamak amacıyla tasarımın doğruluk ve test edilebilirliğinin analiz edilmesi.
ENG.5.BP5: Tutarlılığın sağlanması. Sistem şartları analizinin yazılım tasarımı ile tutarlı olduğunun sağlanması. Tutarlılık, yazılım şartları ve yazılım tasarımı
arasındaki izlenebilirliğin Gerekli olduğu zamanlarda kurulması ve sürdürülmesiyle desteklenmektir.

ISO/IEC 15504 SPICE Belge alımı esnasında her bir projenin yazılım tasarımı aşamalarının büyük bir kısmının karşılanması irdelenir. İlgili süreç niteliğinde başarım sağlamak için yazılım tasarımının kod, veritabanı ve ekranlar seviyesinde yapılması ve ISO/IEC 15504 SPICE belge standart gereksinimlerine ait çıktıların uygun bir şekilde üretilmesi sağlanmalıdır. CertBy SPICE Belgelendirme Kuruluşu olarak kaliteli denetim ve güvenli hizmet prensibi en temel anahtar özelliktir.