ENG.7 yazılım entegrasyonu süreç niteliğinde başarım sağlanması için temel olarak aşağıdaki en iyi uygulamaların adım adım yapılması ve uygulanması gerekmektedir.

ENG.7.BP1: Yazılım bütünleştirme stratejisinin geliştirilmesi. Yazılım şartlarını dikkate alarak yazılım birimlerinin bütünleştirilmesi için ilgili stratejinin geliştirilmesi. Yazılım öğe bütünleştirmenin sıralı örnekleri içinde; en üst seviyeli öğeler, alt seviyeli öğeleri, kritik öğeler, işlevsel öğeler yer almaktadır.
ENG.7.BP2: Bütünleşmiş yazılım öğeleri için testlerin geliştirilmesi. Her bir yazılım öğesine karşı çalıştırılacak testler tarif edilir. Bu testlerin içinde arayüzlerin doğrulama testi de yer alır.
ENG.7.BP3: Yazılım öğe bütünleştirme. Bir yazılım öğesine uyum için yazılım birimlerinin bütünleştirme stratejisine göre bütünleştirilmesi.
ENG.7.BP4: Bütünleşmiş yazılım öğelerinin test edilmesi. Bir çalışma platformu üzerinde her bir bütünleşmiş yazılım öğesini doğrulama kriterine karşı test etmek ve sonuçları kaydetmek. Kullanıcı dokümanı gerekli oldukça güncellenir.
ENG.7.BP5: Tutarlılığın sağlanması. Yazılım tasarımı ile yazılım bütünleştirme arasındaki tutarlılığının temin edilmesi. Tutarlılık, yazılım tasarımı ve yazılım öğeleri arasındaki izlenebilirliğin kurulması ve sürdürülmesiyle desteklenmektir.
ENG.7.BP6: Bütünleşmiş yazılım öğelerine regresyon testi. Bir yazılım regresyon test stratejisinin bütünleşmiş yazılım öğelerini yeniden test için geliştirilmesi. Yazılım birimlerinde değişiklikler yapıldığında, tasarımlar ve şartlar bu stratejiye göre regresyon testinin uygulanması.

ISO/IEC 15504 SPICE Belge alımı esnasında her bir projenin yazılım bütünleştirme aşamalarının büyük bir kısmının karşılanması irdelenir. İlgili süreç niteliğinde başarım sağlamak için yazılım bütünleştirmesinin hem iç hem dış olarak planlanması, yapılması ve ISO/IEC 15504 SPICE belge standart gereksinimlerine ait çıktıların uygun bir şekilde üretilmesi sağlanmalıdır. CertBy SPICE Belgelendirme Kuruluşu olarak kaliteli denetim ve güvenli hizmet prensibi en temel anahtar özelliktir.