SUP.10 değişiklik yönetiminin süreç niteliğinin sağlanması için temel olarak aşağıdaki en iyi uygulamaların adım adım yapılması ve uygulanması gerekmektedir.

SUP.10.BP1: Değişiklik yönetim stratejisinin geliştirilmesi. Değişikliklerin tarif edilebildiği, kaydedilebildiği, analiz edildiği ve uygulamaya konulabildiğinden emin olmak için bir değişiklik yönetim stratejisinin tesis edilerek uygulamaya konur.
SUP.10.BP2: Değişiklik talebinin kaydı. Her bir değişiklik talebi kendine özgün olarak tanımlanır ve kaydedilir.
SUP.10.BP3: Değişiklik taleplerinin durumunun kaydedilmesi. İzlemeyi sağlamak amacıyla değişiklik talepleri ve değişiklikler bir durum göstergesi olarak
tahsis edilir.
SUP.10.BP4: Diğer değişiklik talepleri ile olan ilişkilerin ve bağlılıkların kurulması. Bağlılıkların kurulması amacıyla bir değişiklik talebinin diğer taleplerle
olan ilişkisi belirlenir.
SUP.10.BP5: Değişiklik etkisinin değerlendirilmesi. Değişiklik talebinin potansiyel faydaları, riskleri, kaynakları, ve etkilerini değerlendirmek ve
uygulamanın doğrulanması için kriterler tesis emek.
SUP.10.BP6: Uygulanmış değişiklikler için uygulanacak doğrulama ve geçerli kılma faaliyetlerinin belirlenmesi. Bir değişikliği uygulamaya koymadan
önce, doğrulama ve geçerli kılma faaliyetlerinin kapsamı tanımlanmalıdır.
SUP.10.BP7: Değişiklik onayı. Uygulamaya koymadan önce bütün değişiklikler onaylanır.
SUP.10.BP8: Değişikliğin uygulamaya konması. Onaylanan değişiklikler uygulamaya konur.
SUP.10.BP9: Uygulamadaki değişikliğin gözden geçirilmesi. Bütün değişiklikler uygulamaya konulduktan sonra izlenir ve incelenir ve hedeflenen etkilere sahip olduğundan emin olunmalıdır.

ISO/IEC 15504 SPICE Belge alımı esnasında her bir projenin değişiklik taleplerinin yönetiminin büyük bir kısmının karşılanması irdelenir. İlgili süreç niteliğinde başarım sağlamak için değişiklik talep yönetim stratejisinin doğru olarak geliştirilmesi ve ISO/IEC 15504 SPICE belge standart gereksinimlerine ait çıktıların doğru üretilmesi sağlanmalıdır.