ISO 15504 SPICE – SUP.2 : Doğrulama

Standardın Destek Yaşam Döngüsü Süreç Kategorisinde ve Destek Süreç Grubunda (SUP) bulunan SUP.2 Doğrulama süreç niteliğinin amacı, her yazılım iş ürünü ve/veya süreç hizmetinin ya da projenin belirlenmiş şartları düzgün olarak yansıttığını göstermektir.

SUP.2 doğrulamanın sağlanması için temel olarak aşağıdaki en iyi uygulamaların adım adım yapılması ve uygulanması gerekmektedir.

SUP.2.BP1: Doğrulama stratejisinin geliştirilmesi. Bir doğrulama stratejisini, iş ürünü veya doğrulama süreci altındaki süreçleri, doğrulama için bağımsız dereceleri ve bu faaliyetleri gerçekleştirmedeki bir programı geliştirmek ve uygulamak.

SUP.2.BP2: Doğrulama için kriterlerin geliştirilmesi. Gerekli bütün iş ürünlerinin doğrulanması için kriterler geliştirilir.

SUP.2.BP3: Doğrulamanın yürütülmesi. Tanımlanmış iş ürünlerinin belirli bir stratejiye göre doğrulanması.

SUP.2.BP4: Doğrulama sonuçları için faaliyetlerin belirlenmesi. Doğrulama ile belirlenen hatalar tanımlanmalı, kaydedilmeli ve problem çözüm süreci (SUP.9) içine girilmelidir.

SUP.2.BP5: Doğrulama sonuçlarının paydaşlara açılması. Doğrulama sonuçlarının müşteri ve diğer ilgili olan taraflara açılması, onların görebilmelerine imkan verilmesi.

ISO/IEC 15504 SPICE Belge alımı esnasında her bir projenin kalite doğrulaması yönetiminin büyük bir kısmının karşılanması irdelenir. İlgili süreç niteliğinde başarım sağlamak için projelerin kalite doğrulamasını sağlayacak kuralların belirlenmesi ve ISO/IEC 15504 SPICE belge standart gereksinimlerine ait çıktıların doğru üretilmesi sağlanmalıdır.