ISO 20000-1 Nedir ve Ne Sağlar?

Aralık 2005’te başlatılan ve 2018 yılında revize olan ISO/IEC 20000 standardı ISO standartları içerisinde sadece IT hizmet yönetimine yönelik ilk ISO kurallarını sunmaktadır. Standardın gereklilikleri tamamen ITIL ile uyumludur. Hatta bazı noktalarda bazı hususları daha da netleştirir. Ayrıca Yönetim Sorumluluğu gibi konulara daha belirleyici olarak yaklaşmaktadır. Bu standart şirketler için farklılık olma yolundan çıkmış, müşterilerinin güvenini sağlamak için piyasa gerekliliği olmuştur.

Kısaca ISO 20000-1 Şirketinizin artan IT hizmet taleplerine yanıt vermesine yardımcı olan, kuruluş kültürünüze uyumlu hizmet sağlama yapısı konusunda yol gösteren bir standarttır. Bu anlamda müşterilerine değer vermek isteyen her şirket için gereklidir.

Dünya tarihinin en hızlı değiştiği bu yüzyıl, firmaların süreçlerine yeni beceriler, yeni değerler katma yollarını bulma zorunluluğunu getirmiştir. Bu kadar hızlı değişen dünyada bu değişime hızlı adapte olan, müşterilerine en iyi, pratik çözümler bulan, IT hizmetlerini sunmak için en iyi uygulamaları takip eden ve bu takibi standartlara uygun olarak yaptığını belgeleyen şirketlerin ayakta kalacağı aşikardır.

Peki Şirketinizde yüksek kaliteli IT hizmetleri sunmak için en iyi uygulamaları takip ettiğinizden emin misiniz? Ve bunu nasıl müşterilerinize kanıtlayacağınızı biliyor musunuz?

Bırakın CertBy firması olarak bu sorulara sizin adınıza biz yanıt verelim. IT hizmetlerinizin verimliliğini ve performansını artırmak için bilişim hizmetlerinizi geliştirmenize yardımcı olalım.

Ayrıca mükemmelliği arayan bir kuruluş olma yolunda hedefiniz varsa ve IT hizmet yönetiminizi en iyi uygulamaları geliştiren uluslararası ISO 20000 standardına dayandırarak belgelendirmek istiyorsanız; CertBy olarak IT hizmetlerinizin organizasyonunu dizayn etmenizde, sunumunu sürekli iyileştirme yolunda devam ettirmenizde size katkı sağlayalım.

CertBy tarafından dizayn edilen IT altyapınız, belirlediğiniz dahili ve harici IT hizmetleriniz diğer kuruluşlarla rekabet etmenizde açık ara fark yaratacağından emin olabilirsiniz.