ISO 27001 BGYS Danışmanlık

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), organizasyonların sorumlu oldukları bilgi ve ilişkili varlıkların güvenliğini sağlamalarına yönelik oluşturulmuş bir sistemdir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), organizasyonların sorumlu oldukları bilgi ve ilişkili varlıkların güvenliğini sağlamalarına yönelik oluşturulmuş bir sistemdir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; bilgi güvenliğini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve geliştirmek için, iş riski yaklaşımına dayalı bir sistemdir.

TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) temel amacı, kurumun hassas bilgisinin korunmasıdır. TS ISO/IEC 27001 standardı kapsamında BGYS’in kurulumu, gerçeklenmesi, işletilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürdürülmesi ve tekrar gözden geçirilmesi firmalar için işletilmektedir.

Uzman eğitmen ve danışman kadromuzla Bilgi Güvenliği için ISO 27001 eğitim ve danışmanlıkları sunmaktayız.

TS ISO/IEC 27001 Danışmanlık hizmeti, bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamınızın belirlenmesi ile başlayıp firmanızın belgeyi alması ile son bulmaktadır. Firmamız sizinle birlikte TS ISO/IEC 27001 BGYS süreçlerinin tamamını hayata geçirerek, firmanızı ISO 27001 belgelendirme denetimine hazırlamaktadır.

TS ISO/IEC 27001 Danışmanlık hizmeti, bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamınızın belirlenmesi ile başlayıp firmanızın belgeyi alması ile son bulmaktadır. Firmamız sizinle birlikte TS ISO/IEC 27001 BGYS süreçlerinin tamamını hayata geçirerek, firmanızı ISO 27001 belgelendirme denetimine hazırlamaktadır.

ISO 27001 Danışmanlığı için verilecek hizmetler şunlardır:

 • Bilgi varlıkların sınıflandırılması, kategorileştirilmesi, sistem açısından kritik varlıkların belirlenmesi.
 • Gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik kriterlerine göre varlıkların değerlendirilmesi
 • Risk yaklaşımı için bir çerçevenin sunulması
 • Risk analizi raporunun hazırlanması
 • Risklerin derecelendirilmesi
 • Risklerin üst yönetime sunulması için genel çerçeveyi oluşturma

 

 • Üst yönetimin risk analiz raporu değerlendirmelerine göre risk işleme planının hazırlanması
 • Risk işleme planına uygulanacak kontrolleri belirleme
 • Prosedürleri, Politikaları ve Talimatları oluşturma
 • Denetim kontrollerini yapılandırma
 • İç tetkik
 • Kayıtları tutma
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısını gerçekleştirme
 • ISO 27001 BGYS firmanıza aşağıdaki faydaları sağlar.

  • Organizasyonunuza güven aşılar.
  • Riskleriniz azalır.
  • Hatalarınız azalır.
  • Rakiplerinize karşı rekabet avantajınız artar.

TS EN ISO/IEC 27001 Danışmanlık hizmeti sizin süreçlerinizi birleştirir ve işletmeniz içerisinde güçlü bir kontrol ağı ve mekanizması kurulmasını sağlar. Bu güvenli ağ ile varlıklar birbirine güvenle kenetlenir ve işletmeniz ile bir bütün haline gelmiş olur.