ISO 27001, her türlü organizasyonda, kâr veya kâr amacı gütmeyen, özel veya devlete ait, küçük veya büyük ölçekli işletmeler için uygulanabilir. Bilgi güvenliği alanında dünyanın en iyi uzmanları tarafından yazılmıştır ve bir kurumda bilgi güvenliği yönetiminin uygulanması için sürdürülebilir bir metodoloji sağlamaktadır. Aynı zamanda şirketlerin sertifikalandırılmasını da sağlar, bu da bağımsız bir belgelendirme kuruluşunun, bir kuruluşun ISO 27001 ile uyumlu bilgi güvenliği uyguladığını doğruladığı anlamına gelir.

ISO 27001, dünya çapında en popüler bilgi güvenliği standardı haline gelmiştir. Birçok şirket ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikası almıştır.

ISO 27001’in odak noktası, bir şirketteki bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumaktır. Bu, bilginin neler olabileceğini ortaya çıkararak ve daha sonra bu tür sorunların ortaya çıkmasını önlemek için yapılması gerekenleri tanımlayarak yapılır. Yani risk değerlendirmesinin yapılması ve risk azaltma veya risk tedavisinin uygulanmasını sağlar. Bu nedenle, ISO 27001’in ana felsefesi risklerin yönetilmesine dayanmaktadır. Kısaca, risklerin nerede olduğunu bulmak ve daha sonra sistematik olarak bun riskleri tedavi etmektir.

Uygulanacak olan önlemler (veya kontroller) genellikle politikalar, prosedürler ve teknik uygulama (ör. Yazılım ve ekipman) şeklindedir. Bununla birlikte, çoğu durumda şirketler zaten tüm donanım ve yazılımları bulundurmaktadırlar. Fakat bunları güvenli olmayan bir şekilde kullanıyor olabilirler. Bu nedenle, ISO 27001 uygulamasının çoğunluğu, organizasyon kurallarını ayarlamakla ilgili olacaktır. ISO 27001, güvenlik ihlallerini önlemek için de gereklidir. ISO 27001, yönetilecek birden çok politika, prosedür, insan, varlık vb. tüm unsurların bilgi güvenliği yönetim sisteminde nasıl bir araya getirileceğini açıklamıştır.

Dolayısıyla, bilgi güvenliğini yönetmek yalnızca BT güvenliği (yani, güvenlik duvarları, virüsten korunma vs.) ile ilgili değildir. Aynı zamanda süreçleri yönetmek, yasal koruma sağlamak, insan kaynaklarını yönetmek, fiziksel koruma sağlamak vb. unsurları içerir.

ISO 27001, şirketiniz için neden iyidir?

Bir şirketin bu bilgi güvenliği standardının uygulanmasıyla elde edebileceği 4 temel iş avantajı vardır:

Yasal gerekliliklere uyum: Bilgi güvenliği ile ilgili daha fazla yasa, yönetmelik ve sözleşme gereksinimleri vardır ve bu gereksinimlerin çoğu, ISO 27001’i uygulayarak çözülebilir. Bu standart, tüm bunlara uymak için size mükemmel bir metodoloji sunar.

Pazarlama avantajı elde edersiniz: Şirketinizin sertifikalı olması ve rakiplerinizin olmaması durumunda, bilgilerinizin güvenliğini sağlama konusunda hassas olan müşterilerin gözünde bir avantajınız olabilir.

Düşük maliyetler: ISO 27001’in ana felsefesi, güvenlik olaylarının gerçekleşmesini önlemek ve büyük ya da küçük her olayı maddi olarak değerlendirmektir. Bu nedenle, onları engelleyerek, şirketiniz oldukça fazla para tasarrufu sağlayacaktır. Ve en iyi şey ise ISO 27001’deki yatırım, elde edeceğiniz maliyet tasarruflarından çok daha küçüktür.

Daha iyi bir organizasyon: Genellikle hızlı büyüyen şirketlerin süreçlerini ve prosedürlerini durdurma ve tanımlama zamanı yoktur. Sonuç olarak, çalışanlar çoğunlukla süreçlerin ne zaman ve kimin tarafından yapılması gerektiğini bilmezler. ISO 27001’in uygulanması, bu gibi durumların çözümüne yardımcı olur. Çünkü şirketleri, kendi ana süreçlerini (güvenlikle ilgili olmayanlar bile olsa) yazmaları için teşvik eder, böylece çalışanlarının kayıp zamanlarını azaltmalarını sağlar.