ISO/IEC 15504 ve ISO/IEC 330XX Belge Farklılıkları

Çoğu müşterimiz iso/iec 15504 ile iso/iec 330xx belgelendirme farkını sormaktadır. Bu sorulara cevap vermek için bu makaleyi sizler için hazırladık. Umarım sorularınıza cevap olacaktır.

SPICE belgelendirmeleri denetimden çok bir değerlendirme sistematiğidir. Kurumunuzun sahip olduğu yazılım projelerinizdeki süreçleriniz standartlar ışığında değerlendirilir ve her bir süreciniz NPLF dediğimiz puanlama ile derecelendirilir. İlk fark burada ortaya çıkmaktadır. ISO 330XX serilerinde puanlamalarda L ve P için -/+ ayrımlama yapılmaktadır. Böylelikle üst puana mı yoksa alt puana mı daha yakınsınız daha net görülebilmektedir. Ancak bu fark SPICE seviyenize etki eden bir unsur değildir. Yani her 2 puanlamada da seviyeniz aynı çıkacaktır.

  • F: Fully (Tamamen)
  • L: Largely (Büyük Ölçüde)
  • P: Partially (Kısmen)
  • N: None (Yok)
1550433002AÇIKLAMALAR
FF>85%-100% Değerlendirilen süreçte tanımlanan niteliğe tam ve sistematik bir yaklaşımın ve tam olarak ulaşıldığının kanıtı vardır. Tanımlanan organizasyonel birimde önemli bir zayıflık yoktur.
LL+>67,5%-85% Değerlendirilen süreçte tanımlanan süreç özniteliğine sistematik bir yaklaşım ve önemli bir başarı sağladığına dair kanıt vardır. Bu süreç özniteliğiyle ilgili bazı zayıflıklar, değerlendirilen süreçte bulunabilir.
L->50% -67,5% Değerlendirilen süreçte tanımlanan süreç özniteliğine sistematik bir yaklaşım ve önemli bir başarı sağladığına dair kanıt vardır. Bu süreç özniteliğiyle ilgili birçok zayıflık, değerlendirilen süreçte bulunabilir.
PP+>32,5%-50% Değerlendirilen süreçte tanımlanan süreç özniteliğine bir yaklaşım ve bazı başarılar sağlandığına dair bazı kanıtlar vardır. Süreç özelliğine ulaşmanın bazı yönleri tahmin edilemez olabilir.
P->15%-32,5% Değerlendirilen süreçte tanımlanan süreç özniteliğine bir yaklaşım ve bazı başarılar sağlandığına dair bazı kanıtlar vardır. Süreç niteliğine ulaşmanın birçok yönü tahmin edilemez olabilir.
NN0%-15% Değerlendirilen süreçte tanımlanan özelliğe ulaşıldığına dair çok az kanıt vardır veya hiç yoktur.

 ISO 15504 standardı ve alt standart başlıkları 33000 serilerine evrilmektedir. Aşadağıdaki tabloda bu evrilmiş yeni standart karşılıkları tablosunu görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi standart hemen hemen ISO 33000 serilerine dönüştürülmüş durumdadır.

Standart KoduStandart AdıKarşılık Standartlar
ISO/IEC 15504-1Concepts and vocabularyISO/IEC 33001:2015
ISO/IEC 15504-2Performing an assessmentISO/IEC 33002:2015
ISO/IEC 33003:2015
ISO/IEC 33004:2015
ISO/IEC 33020:2015
ISO/IEC 15504-3Guidance on performing an assessmentISO/IEC 33030:2017
ISO/IEC 15504-4Guidance on use for process improvement and process capability determinationISO/IEC TR 33015:2019
ISO/IEC 15504-5An exemplar software life cycle process assessment modelISO/IEC TS 33061:2021
ISO/IEC 15504-6An exemplar system life cycle process assessment modelISO/IEC TS 33060:2020
ISO/IEC 15504-7Assessment of organizational maturityISO/IEC 33002:2015
ISO/IEC 33002:2015
ISO/IEC 33003:2015
ISO/IEC 33004:2015
ISO/IEC 33014:2013
ISO/IEC 15504-8An exemplar process assessment model for IT service managementISO/IEC TS 33074:2020
ISO/IEC TS 15504-9Target process profilesISO/IEC TR 33015:2019
ISO/IEC TS 15504-10Safety extension

Değerlendirme yapma açısından temelde çok farklılıklar olmasa da süreç kodlamaları ve içerikleri hakkında bazı kapsam değişiklikleri olmuştur. Kapsam belirleme açısından ISO 15504 SPICE standartta bulunan temel/genişletilmiş süreçler yerine kapsamlar, ISO 33000 serisinde ihtiyaçlara göre veya bazı otoritelerin belirlediği kapsama göre oluşmaktadır. “Biz hangi kapsamda değerlendiriliriz?” sorunun cevabını bilmiyorsanız, bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir işletme hazırlıklarını ISO 15504 standardına göre yapabilir. Ancak bu hazırlıklarını yaparken, ISO 330xx ile değişen iyi uygulama şartlarını da göz önünde bulundurursa her 2 SPICE belgesini de kolayca alabilir. CertBy Belgelendirme Kuruluşu olarak bütün müşterilerine, her 2 standarda göre SPICE belgesi almasını önermektedir. Çünkü SPICE standardı artık 33000 serileri ile devam edecektir.

Daha fazla bilgi için info{at}certby.com adresimizden iletişime geçebilirisiniz.