7 Nisan 2016 yılında Resmi Gazetede yayınlanan 6698 sayılı KVKK ile 2 yıl sonrasında geçişin tamamlanması istenmiştir. Artık günümüzde Kişisel Veriler kanunla güvence altındadır. İşletmeler öngörülen tarihler içerisinde işlemiş oldukları kişisel verileri belirlemesi, güvence altına alması ve bu durumu VERBİS uygulamasına aktarması gerekmektedir. Birkaç kez ötelenmesine rağmen eninde sonunda işletmelerin bu süreci tamamlaması elzemdir. Ancak genel bir inanış bu tarihlerin KVKK için geçiş tarihi olarak algılanmasıdır. Halbuki bu tarihler işletmelerin VERBİS sistemine bildirim yapması gereken son tarihlerdir. Bu durum işletmelerin kişisel veri güvenliği almak için son tarih değildir. İşletmelerin 7 Nisan 2018 tarihinden günümüze artık kişisel verilerini kanuna uygun olarak işlemesi mecburidir. Dolayısıyla işletmelerin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmedikleri durumda karşılaşabilecekleri müeyyideler hali hazırda uygulanmaktadır.

Bir diğer yanılgı ise Kişisel Veri yönetiminin sabit ve bir kez yapılması düşüncesidir. Bu fikirde doğru değildir. Kişisel Veri işleme olduğu her durumda işletmelerin bu süreci yönetmesi ve idame ettirmesi gerekmektedir. Excel vb statik yapıların kişisel veri yönetimi için yetersiz ve güncel tutulamayacağı anlaşılmıştır. Tıpkı doküman yönetim sistemlerinin gelişmesi gibi Kişisel Veri Yönetim Sistemlerinin uygulanması başlamıştır. İşletmeler olarak karar vericilerin bu bilinçle hareket etmesi ve gerekli en iyi hizmeti değerlendirmesi elzemdir.