Güvenlik İçin Farklı Bir Bakış

Ülkemizde Dünya çapında tanınmış bir Bilgi Teknolojileri (BT) ürününün çıkamamasının önemli sebeplerinden bazıları güvenilirlik ve bilinirliktir. Ülkemizde birçok BT şirketi faaliyet göstermesine rağmen ve bir o kadar ürün üretilmesine rağmen marka olabilecek bir BT ürünü bir elin parmakları sayısını maalesef geçememektedir. Bunun ekonomik, kültürel, politik ve coğrafik birçok nedeni olabilir ancak globalleşen Dünya’da marka olmak aslında diğer sektörlere göre BT sektöründe daha olasıdır.

Güvenilirliği sağlama, doğrulama ve bilinirliği arttırmanın birkaç yolu olabilir. Örneğin ciddi reklam kampanyası, ürünün güçlü bir imaj oluşturacak şekilde pazarlanması ve yaygınlaştırması bunlardan birkaç tanesidir. Ancak bunların hiçbiri, standartlaşmanın ve bir güven unsuruyla belgelendirmenin ve belirtilmenin etkisini tek başına sağlayamaz. Bununla birlikte güvenilirliğin sürekliliği, bağımsız taraflarca yapılan değerlendirme sonucu elde edilen belgelendirmeyle pekişerek devam edecektir.

Daha çok askeri alanlarda talep görerek başlayan Ortak Kriterler Belgesi, son zamanlarda ihtiyaç duyulan güvenilirliği sağlamada birçok kamu kurumu ve farklı sektörler tarafından tercih edilen bir noktaya gelmiştir. İngilizce ifadesi olarak Common Criteria, adından anlaşılacağı üzere genel bir kriterin birçok Ülke tarafından kabul edilmesini ifade eder. 2021 yılı itibariyle 28 farklı Ülkede tanınırlığı olan bu ISO belgelendirme standardı, BT ürünlerinin değerlendirmesinde uzun yıllardır kullanılmaktadır.

Ülkemizde ve Dünya’da Ortak Kriterler laboratuvarları üzerinden yapılan değerlendirme ile değerlendirilen her türlü BT ürünleri, her Ülkede sadece 1 adet bulunan Ortak Kriterler Belgelendirme Sistemi (OKBS) makamları tarafından belgelendirilmektedir. OKTL çok ciddi bir deneyimin ve ekibin oluşumuyla kurulmuş ve akredite edilmiş sayılı sayıda oluşumlardır. Certby Lab, Dünya’da bu onuru uzun yıllardır taşıyan bir laboratuvardır. Yaptıkları çalışmalar ve değerlendirmeler, kalitenin daima üst seviyede tutulması adına her yıl denetlenmektedir. Dolayısıyla kalitenin daima üst çıtada tutulduğu ve Uluslararası arenada bir yekliğin sağlandığı söylenebilir.

Son söz olarak söylemek gerekirse, işletmeler kendilerini anlatmak yerine ürünlerini Ortak Kriterler Belgesi ile anlattıklarında sağlayacakları reel katma değer inanın fazla olacaktır.