Bilgi Güvenliği Politikamız

Firmamız kritik öneme sahip varlıklarında yer alan tüm bilgileri korumayı, bilgi güvenliği çerçevesinde mevzuatla, sözleşmelerle ve uluslararası standartlarla uyumlu çalışmayı, bilgi güvenliği yönetim sistemindeki riskleri yönetmeyi, düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerde bulunmayı ve kuruluş amacına uygun olarak sürdürülebilir bir sistem kurmayı taahhüt eder.

Yaptığı belgelendirme kuruluşu hizmetlerinde ve gerçekleştirdiği ortak kriterler test hizmetlerinde bilgi güvenliğini içeren metodolojileri uymayı ve kullanmayı, kişisel verilerin korunması için gerekli idari ve teknik tedbirleri azami miktarda almayı taahhüt eder. Çalışma felsefesi olarak gizliliği, bütünlük korumayı ve hizmetlerinde kesintisizliği ve sürekliliği tahsis eder.