ISO 15504 Spice Başvuru Adımları

SPICE belgesi almak için tamamlamanız gereken adımlar.

ISO 15504 Spice Başvuru Adımları

ISO/IEC 15504 (veya ISO/IEC 33002) SPICE belgesi almak isteyen firmaların aşağıdaki adımları tamamlayarak firmamıza başvuru yapması beklenmektedir.

Öncelikle firmanın en az 1 projede SPICE kriterlerine uygun çalıştığını ürün değerlendirme esnasında göstermesi gerekmektedir. Dolayısıyla en az 1 projesinde SPICE standardına yönelik tüm adımları işletmesi ve kanıtlaması gerekmektedir. Firmaların yapısı ve çalışma şekline göre bu uyum optimum olarak 1 ay ile 4 ay içerisinde sağlanabilmektedir. Bu süreci daha sağlıklı ve hızlı yürütmek adına danışmanlık hizmeti alınması firmalar açısından tercih edilebilir.

Gerçekleşme Süresi: 1-4 Ay

ISO 15504 (veya ISO 33002) Belge almak için hazır olan firma, CERTBY belgelendirme kuruluşuna Teklif Talep Formu ile başvuru yapabilir. İlgili form doldurularak müşteri temsilcisine e-posta ile başvuru yapılmalıdır.

Gerçekleşme Süresi: 1 Gün

Certby Müşteri Temsilcisi başvuruyu alarak inceler ve gerekli görmesi durumunda firma ile iletişime geçerek başkaca bilgileri talep ederek başvuruyu neticelendirir. Bu aşamada fiyat teklifi de sunulur ve Kabul edilmesi durumunda diğer sözleşme formları da karşılıklı imzalanır.

Gerçekleşme Süresi: <3 Gün

Başvurusu incelenen ve ürün değerlendirmesi kabul edilen firmanın denetim tarihi ve denetim ajandası belirlenir. Bu aşamada firma ile Baş Tetkikçi (veya görevlendirdiği bir uzman) gerekli görülmesi durumunda bir planlama toplantısı düzenleyebilir.

Gerçekleşme Süresi: <3 Gün

Planlanan gün ve saatlerde denetim ajandasına uygun olarak denetim gerçekleştirilir. Değerlendirme sonucunda denetim raporu firmaya ibraz edilir.

Gerçekleşme Süresi: 2 Gün

Değerlendirme sonucunda belge almaya hak kazanan firma için Belgelendirme Komitesi toplanır. Komitenin olumlu kararından sonra ilgili belge hazırlanarak firmaya posta yolu ile gönderilir ve süreç tamamlanır.

Gerçekleşme Süresi: 1 Gün