Kullanım Koşulları

1. Giriş

Bu web sitesi Bulgurlu Mahallesi Bulgurlu Caddesi No:41/1 Üsküdar, İstanbul adresindeki Certby Uluslararası Denetim Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi (bundan böyle “CertBy” olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve web sitesinin yasal sahibi CertBy olup site üzerindeki her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi CertBy’a aittir. Bu web sitesinde CertBy tarafından verilen hizmetlerle ilgili bilgiler ve üçüncü parti kişi ve/veya web sitelerince hazırlanmış blog yazıları sunulmaktadır. CertBy olarak bu bilgilerin tam ve doğru olduğunu garanti edememekteyiz. Bu web sitesinin içeriğinde oluşabilecek hatalar dolayısıyla CertBy yükümlülük üstlenmemektedir. Söz konusu web sitemizdeki bilgileri kullanmadan önce işbu Kullanım Koşulları metnini dikkatlice okuyunuz. Hizmetlere erişmeniz ve Hizmetleri kullanmanız, işbu koşulları okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

2. Kullanım

Sitemizin sayfaları ve hizmetlerimiz telif hakları ile korunmaktadır. Her ne sebeple olursa olsun, Hizmet içeriklerimiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz, satılamaz, kiralanamaz ve ticareti yapılamaz. CertBy’ın, paylaşılan nedenle uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyana karşı tazminat talep etme hakkı saklıdır.

3. Kullanım Koşulları ve Genel İlkeler

• Markamız yalnızca hizmetlerimizi tanıtma ve bilgi verme amacıyla ve Kullanıcıların ticari kullanımları için sağlanmaktadır. Aksi yöndeki kullanımlara müsaade edilmeyecektir.
• Sağladığımız içeriklerin kullanımında genel dürüstlük ve iyi niyet kuralları esastır. İletişim talebi ve iletişim adına oluştururken verilen bilgiler başka gerçek ya da tüzel kişilere ait bilgileri içermemeli ya da onları taklit etmemelidir.
• CertBy’dan önceden yazılı onay alınmadan, Hizmetlere ve akreditasyon markasına ilişkin hiçbir logo, içerik, görsel, ses, müzik, tasarım ve benzeri menfaatler ticari amaçla kullanılamayacak, yansıtılamayacak yahut bunların kaydı gerçekleştirilemeyecektir.
• CertBy gizlilik ve güvenlik önlem ve uygulamalarına bağlı kalınacaktır.
• Yukarıdaki esaslara aykırı hareket edilmesi halinde CertBy’ın, bu nedenle uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyan nedeniyle tazminat talep etme hakkı saklıdır.

Ziyaretçilerin tabi olduğu ilke ve yükümlülükler buradakiler ile sınırlı olmayıp, Ziyaretçilerin mevzuat kapsamında yasaklanan ve/veya suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmemesi, mevzuatta öngörülmemiş olsa bile genel ahlak, adap, dürüstlük kurallarına ve hukukun genel ilke ve esaslarına aykırı hareket etmemesi gerekmektedir.

4. Fikri Mülkiyet Hakkı ve Kullanıcı İçeriği

İşbu Kullanım Koşulları ve tamamlayıcı parçalarında düzenlenen hiçbir husus Fikri Mülkiyet Haklarına yönelik bir lisans ya da hak verildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. CertBy, Hizmetlerine ve Ürünlerine ilişkin tüm Fikri Mülkiyet Haklarını saklı tutmaktadır. Gizli olduğunu düşündüğünüz hiçbir bilgi, veri ve/veya fikrinizi Hizmetler kapsamında paylaşmayınız. Aksi yönde hareket edilmesi halinde CertBy, hiçbir şekilde sorumlu olmayacak ve bunların kullanılmaları halinde hiçbir ödeme gerçekleştirmeyecektir.

5. Üçüncü Taraflara Ait Web Siteleri Hakkında Sorumluluk Almama

Bu web sitesinde üçüncü şahıslar tarafından alınan, içerikleri CertBy tarafından bilinmeyen diğer web sitelerine köprüler (hyperlink) bulunmaktadır. CertBy yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakta olup içerikleri her ne ise bunlar ile ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Üçüncü taraflara ait web sitelerine olan linklerin bulundurulması yalnızca sizlere bilgi sunmak ve istatistik çıkarmak içindir. Bağlantı yapılan sitelerdeki beyanatlar bizim tarafımızdan yapılmamıştır. Web sitemizden bağlanılan tüm üçüncü taraflara ait sayfalardaki içeriklerin (kurumumuza ait siteler hariç) hiçbiri ile açıkça bir ilgimiz yoktur. Özellikle, üçüncü taraflarca bu sayfalarda yürürlükteki kanuni hükümlerin ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. CertBy web sitesinden köprü ile bağlanılan sitelerde ticari markalar kanunun, telif hakları kanunun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya şahsi hakların ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu sorumluluk certby.com web sitesinde görüntülenen tüm linkler ve link ile ziyaretçinin yönlendirildiği herhangi bir web sitesi için geçerlidir

6. İletişim, Geri Bildirim ve Bildirim

CertBy girilen bilgiler doğrultusunda iletişim arayüzleri üzerinden ve tarafımıza sunacağınız iletişim adresine gönderilecek e-posta ya da diğer bir haberleşme yöntemi yoluyla tanıtım ve pazarlamada bulunmak için size bildirimde bulunabilir.