ENG.8 yazılım testlerinde süreç niteliğinde başarım sağlanması için temel olarak aşağıdaki en iyi uygulamaların adım adım yapılması ve uygulanması gerekmektedir.

ENG.8.BP1: Bütünleşmiş yazılım ürünü için testlerin geliştirilmesi. Bütünleşmiş yazılım ürününe karşı çalıştırılacak testleri, kontrol edilen yazılım gereksinimlerini, girdi verilerini ve doğrulama kriterlerini ön plana çıkarılarak tarif edilir. Testler ve test verileri yazılım gereksinimleri analizi süreci, yazılım tasarım süreci ve yazılım yapılandırma süreci boyunca geliştirilir.
ENG.8.BP2: Bütünleşmiş yazılım ürünün testi. Bütünleşmiş yazılım ürünü doğrulama kriterleri ile test edilir ve sonuçlar kaydedilir. Kullanıcı dokümanı gerekli ise güncellenir.
ENG.8.BP3: Yazılım öğe bütünleştirme. Bir yazılım regresyon test stratejisi bütünleşmiş yazılım ürününün yeniden testi için geliştirilir. Yazılım öğelerinde değişiklikler yapılırsa, stratejiye göre regresyon testi uygulanır.

ISO/IEC 15504 SPICE Belge alımı esnasında her bir projenin yazılım test stratejisine uygun aşamalarının büyük bir kısmının karşılanması irdelenir. İlgili süreç niteliğinde başarım sağlamak için yazılım testlerin planlanması, yapılması ve ISO/IEC 15504 SPICE belge standart gereksinimlerine ait çıktıların uygun bir şekilde üretilmesi sağlanmalıdır. CertBy SPICE Belgelendirme Kuruluşu olarak kaliteli denetim ve güvenli hizmet prensibi en temel anahtar özelliktir.