ISO 15504 SPICE – SUP.7 : Dokümantasyon

Standardın Destek Yaşam Döngüsü Süreç Kategorisinde ve Destek Süreç Grubunda (SUP) bulunan SUP.7 Dokümantasyonun amacı, bir süreç ile üretilmiş kayıtlı bilgilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesidir.

SUP.7 dokümantasyon süreç niteliğinin sağlanması için temel olarak aşağıdaki en iyi uygulamaların adım adım yapılması ve uygulanması gerekmektedir.

SUP.7.BP1: Dokümantasyon yönetim stratejisinin geliştirilmesi. Kurumsal yapı içinde nelerin yazılı hale getirileceğini ve bunun ürünün hangi evresinde yapılacağını açıklayan dokümantasyon yönetim stratejisinin belirlenmesi.

SUP.7.BP2: Dokümanlar için standartların belirlenmesi. Dokümanların geliştirilmesi, değiştirilmesi ve sürdürülmesi için standartlar tesis edilir.

SUP.7.BP3: Doküman şartlarının belirlenmesi. Doküman için gerekli olan şartlar (örneğin, biçim, başlık, tarih, tanımlayıcı, sürüm geçmiş bilgisi, yazar, redaktörler, yetkililer, içerik, amaç ve dağıtım listesi gibi) tespit edilir.

SUP.7.BP4: Üretilecek dokümanların belirlenmesi. Herhangi bir yaşam döngüsü için üretilecek yazılı dokümanların belirlenmesi.

SUP.7.BP5: Dokümanların geliştirilmesi. Gerekli süreç noktasında tanımlanmış standartlara ve politikalara göre dokümanların yazılımının başlatılması.

SUP.7.BP6: Dokümanların kontrolü. Dağıtımdan (piyasaya sürümden önce) önce dokümanlar gözden geçirilmeli ve resmi hale getirilmelidir.

SUP.7.BP7: Dokümanların dağıtılması. Dokümanların taraflara ulaştırılması için önceden belirlenmiş dağıtım modunda ve uygun ortamda dağıtımı yapılmalıdır.

SUP.7.BP8: Doküman hizmetinin sürdürülmesi. Belirlenmiş dokümantasyon stratejisi göz önünde bulundurularak doküman hizmetinin devamının sağlanması.

 

ISO/IEC 15504 SPICE Belge alımı esnasında her bir projenin dokümantasyon yönetiminin büyük bir kısmının karşılanması irdelenir. İlgili süreç niteliğinde başarım sağlamak için projelerin dokümantasyonunun sağlayacak kuralların belirlenmesi ve ISO/IEC 15504 SPICE belge standart gereksinimlerine ait çıktıların doğru üretilmesi sağlanmalıdır.