ISO 15504 SPICE – SUP.8 Yapılandırma Yönetimi

Standardın Destek Yaşam Döngüsü Süreç Kategorisinde ve Destek Süreç Grubunda (SUP) bulunan SUP.8 Yapılandırma Yönetiminin amacı, bir süreçteki veya projedeki iş ürünlerinin bütünlüğünü kurmak ve sürdürmek ve bunu ilgili taraflar için elverişli hale getirmektir.

 

SUP.8 yapılandırma yönetiminin süreç niteliğinin sağlanması için temel olarak aşağıdaki en iyi uygulamaların adım adım yapılması ve uygulanması gerekmektedir.

 

SUP.8.BP1: Yapılandırma yönetim stratejisinin geliştirilmesi. Yapılandırma yönetim faaliyetleri ve programını da içeren yapılandırma yönetim stratejisi belirlenir.

SUP.8.BP2: Yapılandırma öğelerinin belirlenmesi. Bağımsız olarak tanımlanacak, depolanacak, incelenecek, kullanılacak, değiştirilecek, dağıtılacak ve sürdürülecek yapılandırma öğeleri tanımlanır.

SUP.8.BP3: Bölüm yönetim stratejisinin kurulması. Aynı kaynağı kullanan paralel geliştirme çabaları için bir bölüm yönetim stratejisi geliştirilir.

SUP.8.BP4: Temel kılavuzun oluşturulması. Dahili ve dağıtım temel kılavuzlar gerekli yapılandırılmış öğelerin bir araya getirilmesi ile oluşturulur. Yüksek-seviyeli temel kılavuzlar arşivlenir.

SUP.8.BP5: Yapılandırma öğe tarifinin idamesi. Her bir yapılandırma öğesinin güncel tarifi yapılır.

SUP.8.BP6: Modifikasyonların ve sürümlerin kontrolü. Öğelerin günlüklerin girilmesi, sunulması ve bunların piyasaya sürülmesi ile ilgili bir mekanizma kurulur.

SUP.8.BP7: Yapılandırma öğesi geçmiş bilgilerinin sürdürülmesi. Her bir yapılandırma öğesine ait eski bilgiler önceki temel sürümün tekrar kurtarılması amacıyla yeterli ayrıntıda tutulmalıdır.

SUP.8.BP8: Yapılandırma durumunun rapor edilmesi. Her bir yapılandırma öğesi ve onun mevcut sistem bütünlüğü içindeki ilişkisinin durumu rapor edilir.

SUP.8.BP9: Yapılandırılmış öğelerle ilgili bilgilerin doğrulanması. Yapılandırılmış öğeler ve onların yapıları ile ilgili bilgilerin tam olduğu doğrulanmalı ve öğelerin birbirleri ile tutarlı olduğunun temin edilmesi gerekir.

SUP.8.BP10: Yapılandırılmış öğelerin yedeklemesi, depolanması, arşivlenmesi, yönetimi ve dağıtımının idaresi. Yapılandırılmış öğelerin tutarlılığının ve bütünlüğünün uygun programlama, yedekleme, depolama ve arşivleme yoluyla temin edilmesi. Yapılandırılmış öğelerin dağıtımı ve idaresinin kontrolü.

 

ISO/IEC 15504 SPICE Belge alımı esnasında her bir projenin yapılandırma yönetiminin büyük bir kısmının karşılanması irdelenir. İlgili süreç niteliğinde başarım sağlamak için projelerin yapılandırma sürecini sağlayacak kuralların netleştirilmesi ve ISO/IEC 15504 SPICE belge standart gereksinimlerine ait çıktıların doğru üretilmesi sağlanmalıdır.