ISO 15504 SPICE – SUP.9 : Problem Çözüm Yönetimi

Standardın Destek Yaşam Döngüsü Süreç Kategorisinde ve Destek Süreç Grubunda (SUP) bulunan  SUP.9 Problem Çözüm Yönetiminin amacı, bütün ortaya çıkan problemlerin çözümüne yönelik tanımlanması, analiz edilmesi, yönetilmesi ve kontrol edilmesidir.

SUP.9 problem çözüm yönetiminin süreç niteliğinin sağlanması için temel olarak aşağıdaki en iyi uygulamaların adım adım yapılması ve uygulanması gerekmektedir.

SUP.9.BP1: Problem çözüm stratejisinin geliştirilmesi. Problemlerin tarif edildiği, kaydedildiğini, analiz edildiğini ve düzeltildiğini temin etmek için problem çözüm stratejisi belirlenir.
SUP.9.BP2: Problemin belirlenmesi ve kaydedilmesi. Her problem kendine özgün bir biçimde tanımlanır ve kaydedilir.
SUP.9.BP3: Başlangıç desteği ve sınıflandırması sağlamak. Bildirilmiş problemler hakkında başlangıç desteği ve geri çıktı sağlamak ve problemleri önemine göre sınıflandırmak.
SUP.9.BP4: Problemin sebebinin araştırılması ve teşhisi. Problemin sebebini teşhis etmek amacıyla analiz edilmesi.
SUP.9.BP5: Çözümün tespiti için problem etkisinin değerlendirilmesi. Uygun eylemlerin belirlenmesi için problem etkisi değerlendirilir ve çözüm üzerinde anlaşmaya varılır.
SUP.9.BP6: Acil çözüm eyleminin uygulamaya konulması. Problem, gerçek bir değişim için acil çözümü gerektirirse, çözüm amacıyla gerekli yetkiyi almalıdır.
SUP.9.BP7: Gerekli olduğunda alarm uyarılarının yapılması. Problem yüksek şiddette ise ve diğer sistemleri ve kullanıcıları etkiliyorsa, çözümü veya değişikliği isteyen bir alarm uyarısı yapılmalıdır.
SUP.9.BP8: Problem çözümünün gerçekleştirilmesi. Problem çözüm faaliyetleri uygulamaya konur ve bu uygulama tekrar gözden geçirilir.
SUP.9.BP9: Değişiklik talebinin başlatılması. Teşhis edilmiş hatalarda değişiklik talebinin başlatılması.
SUP.9.BP10: Problem durumunun izlenmesi. Belirlenmiş problemlerin çözümü için izlenmesi.

ISO/IEC 15504 SPICE Belge alımı esnasında her bir projenin problem çözme yönetiminin büyük bir kısmının karşılanması irdelenir. İlgili süreç niteliğinde başarım sağlamak için problem çözme stratejisinin doğru olarak geliştirilmesi ve ISO/IEC 15504 SPICE belge standart gereksinimlerine ait çıktıların doğru üretilmesi sağlanmalıdır.