ISO 15504 SPICE – SUP.1 : Kalite Güvence

Standardın Destek Yaşam Döngüsü Süreç Kategorisinde ve Destek Süreç Grubunda (SUP) bulunan SUP.1 Kalite Güvence sürecinin amacı, önceden tanımlanmış hüküm ve şatlara uyan iş ürünlerinin ve sürçlerin teminatını sağlamaktır.

SUP.1 Kalite Güvencenin sağlanması için temel olarak aşağıdaki en iyi uygulamaların adım adım yapılması ve uygulanması gerekmektedir.

SUP.1.BP1: Ürün ve süreç kalite garantisi için bir stratejinin geliştirilmesi. Kalite garantisinin yönetilmesi için bir proje seviye stratejisi geliştirilir.

SUP.1.BP2: Kalite kayıtlarının tanımlanması. Süreç performansı ve iş ürünlerinin kalite şartlarına uyumluluğunu gösteren kalite kayıtları tanımlanır.

SUP.1.BP3: Proje süreci faaliyetlerinin ve proje iş ürünlerinin kalitesinin garanti edilmesi. Gerekli güven seviyesi ile birlikte garanti vermek amacıyla bir seri faaliyetlerin gerçekleştirilmesi. Böylelikle proje süreçleri belirli standartları takip eder ve iş ürünlerinin kalite şartlarını karşılar.

SUP.1.BP4: Problemlerin ve uyumsuzlukların belirlenmesi ve kaydedilmesi. Problemler ve uyumsuz taraflar belirlenir ve kaydedilir, daha sonra da bilgilendirme ve yürütme amacıyla uygun olan tafralara rapor edilir.

SUP.1.BP5: Uyumsuzluklar üzerindeki anlaşma. Kabul edilmiş şartlarla olan sapmalar veya uyumsuzluklar ya da kurumun kalite amaçları analiz edilir ve çözümlenir.

ISO/IEC 15504 SPICE Belge alımı esnasında her bir projenin kalite güvence yönetiminin büyük bir kısmının karşılanması irdelenir. İlgili süreç niteliğinde başarım sağlamak için projelerin kalite güvencesini sağlayacak kuralların belirlenmesi ve ISO/IEC 15504 SPICE belge standart gereksinimlerine ait çıktıların doğru üretilmesi sağlanmalıdır.