Bilgi Güvenliğinin Sağlanması ve ISO/IEC 27001 Sertifikasının Önemi

Günümüzün dijital çağında bilgi güvenliği, kuruluşların en önemli önceliklerinden biri haline gelmiştir. İşletmeler, müşteri verilerinin korunması, ticari sırların güvende tutulması ve operasyonların kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi gibi nedenlerle bilgi güvenliği önlemlerini ciddiye almaktadırlar. Bilgi güvenliği, bir organizasyonun veya bireyin bilgi varlıklarını, bilgi işleme altyapısını ve bilgi işleme faaliyetlerini korumayı amaçlayan bir disiplindir.

Bilgi, servis dışı bırakma saldırıları; kimlik bilgilerinizin ele geçirilerek kötü amaçla kullanılması; virüs, kurtçuk, trojan saldırıları; bilgisayarınızın başkası tarafından ele geçirilerek suç işlenmesi; bilgisayarınızın kurum ağına giriş kapısı olarak kullanılması; web sayfası içeriğini değiştirme; izinsiz kaynak kullanımı; kuruma ait bilgisayardan dışarıya yapılabilecek saldırılar gibi tehditlere açık alan yaratmaktadır.

Sonuç olarak, bilgi güvenliği, günümüzde bireylerin ve organizasyonların karşılaştığı en büyük zorluklardan biridir. Bilgi güvenliği sağlanmadığında, ciddi finansal kayıplar, itibar kaybı ve hatta yasal sorunlarla karşılaşılabilir. Bu nedenle, bilgi güvenliğine yönelik uygun önlemlerin alınması ve sürekli olarak güncellenmesi büyük önem taşır.

GİRİŞ

Bilgi insan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünüdür. Bilgi; yönetim sistemi aksamaları, insan faktörleri, siber saldırılar, bilgi sistemi bozulmaları, doğal afetler ve çevresel faktörler gibi pek çok faktörden olumsuz etkilenebilir. Bu sebeple bilginin güvenliği güvence altına alınmalıdır. Bilgi güvenliği, kuruluştaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı tehditlerden korunmasını sağlar. Bir diğer ifade ile bilgi güvenliği, bilginin tehditlere karşı uygun şekilde korunması demektir.

 

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN SİBER GÜVENLİĞE EVRİMİ

Bilginin korunması genel anlamda siber güvenlik; gizliliğin gözetilmesi, bütünlüğün garanti altında tutulması ve erişilebilir olması ile sağlanmaktadır. Kurumsal bilgi güvenliğini kurum çapında farkındalık ve bilinç yaratarak, uygun belgelendirmeler tanımlayarak, kurum organizasyon dağılımı ve atamalar gerçekleştirerek, güvenlik ihalelerini değerlendirerek ve yaptırım uygulayarak sağlamak mümkündür.

Gizlilik Koruma:

Bilgi güvenliği, hassas bilgilerin yetkisiz erişimden korunmasını sağlar. Örneğin, finansal bilgiler, müşteri verileri veya ticari sırlar gibi hassas bilgilerin sızması hem bireyler hem de organizasyonlar için ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, bilgi güvenliği, gizliliği koruyarak bu tür bilgilerin güvenliğini sağlar.

 

 

Bütünlüğü Sağlama:

Bilgi güvenliği aynı zamanda bilgilerin bütünlüğünü korur. Bilgi bütünlüğü, bilgilerin değiştirilmediğinden veya manipüle edilmediğinden emin olmayı içerir. Özellikle veri bütünlüğü, veri kaybını veya yanlışlıkla yapılan değişiklikleri önleyerek güvenilir bir veri akışı sağlar.

Erişim Garantisi:

Bilgi güvenliği, bilgilere yetkili kullanıcıların gerektiği zaman erişebilmesini sağlar. Saldırılar veya sistem arızaları nedeniyle bilgilere erişim engellendiğinde, organizasyonlar iş sürekliliği sorunlarıyla karşılaşabilirler. Bilgi güvenliği önlemleri, sistemlerin ve verilerin kullanılabilirliğini maksimize ederek bu tür durumların önüne geçer.

Güvenin Sağlanması:

Bilgi güvenliği, müşterilerin ve paydaşların güvenini sağlar. Özellikle kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yasal düzenlemelerin artmasıyla birlikte, kullanıcılar güvenli bir ortamda bilgi paylaşımı yapmak istemektedirler. Güvenilir bir bilgi güvenliği altyapısı, bu güvenin oluşturulmasına yardımcı olur.

Yasal ve Kurumsal Uyum:

Bilgi güvenliği, yasal düzenlemelere ve endüstri standartlarına uyumu sağlar. Birçok sektörde, belirli veri koruma standartlarına uymak zorunludur. Bilgi güvenliği politikaları ve uygulamaları, organizasyonların yasal ve kurumsal uyumluluğunu sağlamak için önemlidir.

SONUÇ

Bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması için ISO 27001 Sertifikası, kuruluşlar için önemli bir standart haline gelmiştir. Sonuç olarak ISO 27001 sertifikasının önemi ve bir kuruluş tarafından alınma sebepleri aşağıdaki gibidir.

  1. Uluslararası Kabul Görmüş Bir Standart Olması:

ISO 27001, uluslararası olarak tanınan ve kabul gören bir bilgi güvenliği yönetim standardıdır. ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) tarafından belirlenmiş olan bu standart, bilgi güvenliği konusunda global bir çerçeve sağlar. ISO 27001 sertifikası, bir kuruluşun uluslararası alanda bilgi güvenliği standartlarına uygunluğunu kanıtlar.

  1. Risk Yönetimi ve Uyum Sağlama:

ISO 27001, bir kuruluşun bilgi güvenliği risklerini belirlemesine, değerlendirmesine ve yönetmesine olanak tanır. Bu sayede, kuruluşlar potansiyel tehditlere karşı hazırlıklı olabilir ve iş sürekliliğini sağlayabilirler. Ayrıca, ISO 27001 sertifikası, yasal düzenlemelere ve endüstri standartlarına uyumluluğu kanıtlar, bu da kuruluşun yasal risklerini azaltır.

  1. Müşteri ve Paydaş Güveni Sağlama:

ISO 27001 sertifikası, müşteriler ve paydaşlar tarafından güvenilirlik ve kalite açısından bir referans olarak kabul edilir. Müşteriler, bilgilerinin güvenli ellerde olduğundan emin olmak isterler ve ISO 27001 sertifikası olan bir kuruluş, bu güveni sağlar. Ayrıca, iş ortakları ve tedarikçiler de ISO 27001 sertifikası olan kuruluşlarla iş yapmaktan daha fazla memnuniyet duyarlar.

  1. Rekabet Avantajı Sağlama:

ISO 27001 sertifikası, bir kuruluşun rekabet avantajını artırabilir. Özellikle bilgi güvenliği hassasiyeti yüksek sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar, ISO 27001 sertifikasının varlığıyla müşterilerine ve pazarlarına karşı güvenilirliklerini kanıtlarlar. Bu da kuruluşun itibarını artırır ve pazarda farklılaşmasını sağlar.

  1. Sürekli İyileştirme ve Verimlilik:

ISO 27001, sürekli iyileştirme prensiplerine dayanan bir yapıya sahiptir. Bir kuruluş, ISO 27001 standardını benimseyerek sürekli olarak bilgi güvenliği yönetimini geliştirebilir ve operasyonel verimliliği artırabilir. ISO 27001 sertifikası, kuruluşun sürekli iyileştirme ve mükemmellik yolculuğunda bir kilometre taşı olabilir.

Bu sertifika, risk yönetimi, uyum sağlama, müşteri güveni, rekabet avantajı ve sürekli iyileştirme gibi birçok fayda sunmaktadır. Bu sebeple, bilgi güvenliğini ve kişisel veri güvenliği ile siber güvenlik konusunu ciddiye alan ve kaliteli bir yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşlar için ISO 27001 sertifikası kaçınılmaz bir tercih haline gelmektedir.

 

CertBy, ekibinde barındırdığı etkin ve yetkin personeliyle birlikte siz değerli kurumların siber güvenlik ihtiyaçlarını topyekûn çözüme kavuşturabilecek ekip ve bilgi derinliğine sahiptir. Siber tehditlere karşı güven için acele edin.