CERT.By.Us Mantığı ile Siber Güvenlik Hizmeti

Siber Güvenlik, bir süreç işidir. Bir zaafiyete bakar yıkılması. Dolayısıyla safları sık tutmak ve süreçlere mütemadiyen uymak gerekir. Umulur ki araya siber saldırgan girmesin, zaafiyeti sömürmesin. Ancak bu iş anlık resim çeker gibi sızma testiyle olmaz. Olaylara büyük resimle bakmak, ancak mikro düzeyde hazırlanmak ve hedef odaklı siber güvenlik kurmak gerekir. Ancak bu şekilde korunulabilir.

Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekibi (Computer Emergency Response Team – CERT) veya Siber Güvenlik Acil Durum Müdahale Ekibi (Cybersecurity Emergency Response Team – CERT) , bilgisayar güvenlik olaylarını ele alan uzman gruplara verilen bir kısaltmadır. Bilgi güvenliği hassas ve derinlemesine bilgi ve tecrübe gerektiren önemli bir husustur. Bu konuda doğru bilginin kullanılması ve etkin tercihin yapılması acil durumlar esnasında en kritik cevabın siber güvenlik adına verilmesini sağlar. Bu ekiplerin etkinliği, sürekli hazır olmayı gerektirmektedir ve bu konuda gerekli eğitimleri ve çözümleri kurumların almasıyla mümkündür.

“Us” akıl işidir. Ancak akıllı kurulan sistemler ve akılla yönetilen sistemler ayakta kalır. Bu yüzden akıllıca hareket etmek gerekir. “Us” bizimdir. Sadece bizimse güvenlidir ve bizdeyse önemlidir. Dolayısıyla bizim gibi hareket ettiğimizde bizim için bir değer teşkil edecektir.

CERT.By.US felsefesiyle hareket eden CERTBY, siber güvenlikle ilgili her türlü çözümü size sunmak adına kurulmuş ve bilgi güvenliğinin niş alanlarında hareket sizin bir kurumunuzdur. Bu açıdan Ülkemize bir katma değer sunmak adına önemli hizmetler vermektedir.

Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin (SOME) oluşturulması adına gerekli eğitimlerin verilmesi, altyapıda olması gereken SİEM (Security Information Event Management) gibi korelasyon yeteneği olan Olay İhlal durumlarını tespit edip bilgilendirecek çözümlerin sunulması, bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve ISO 27001 BGYS standardına göre uyumun sağlanması, Dataficate KVKK yönetim yazılımı ile sorunları kolaylaştırması, ISO 15504 SPICE belgelendirme hizmetleri ve Akıl Kiralama Hizmeti (AKH) ve birçok hizmet kalemi Cert.by.Us felsefesine ait hizmetlerin bir kaçıdır. Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu çerçevesinde teknik uyumun sağlanması da çepeçevre CERT.By.US felsefesinin çekirdeğidir. Sızma testi veya diğer bir adıyla penetrasyon testleri ile Ortak Kriterler Test Laboratuvarı olarak Bilgi Teknoloji ürünlerinin Common Criteria değerlendirmeleri firmamız şemsiye altında sunulmaktadır.

Sizde kurumunuza en özel hizmeti almak için CERT.By.US felsefesinin şemsiyesi ile korunmayı seçin, siber güvenlik için en doğru adımı bugün atın. Unutmayın, topyekûn savunma ve hazırlık olmadan siber güvenlikte zerre bir fayda sağlanamaz.