ENG.6 yazılım inşası süreç niteliğinde başarım sağlanması için temel olarak aşağıdaki en iyi uygulamaların adım adım yapılması ve uygulanması gerekmektedir.

ENG.6.BP1: Birim doğrulama yöntemlerinin geliştirilmesi. Her bir yazılım biriminin kendi tasarım şartlarını karşıladığını doğrulamak amacıyla yöntem ve kriterlerin geliştirilmesi ve yazılı hale getirilmesi. Doğrulama yöntemi, birim test olaylarını, birim testi ve kod incelemesini içerir.
ENG.6.BP2: Yazılım birimlerinin geliştirilmesi. Her bir yazılım biriminin uygulanabilir gösterimlerinin geliştirilmesi ve yazılı hale getirilmesi. Test şartları ve kullanıcı dokümanı güncellenir. Kullanıcı dokümanı kurulum, çalıştırma ve yardımcı doküman sürümlerini içerir.
ENG.6.BP3: Tutarlılığın temin edilmesi. Yazılım tasarımının yazılım yapılandırması ile olan tutarlılığının temin edilmesi. Tutarlılık, yazılım şartları, yazılım tasarımı ve yazılım birimleri arasındaki izlenebilirliğin gerekli olduğu zamanlarda kurulması ve sürdürülmesiyle desteklenmektir.
ENG.6.BP4: Yazılım birimlerinin doğrulanması. Her yazılım biriminin, birim doğrulama yöntemlerini uygulayarak ve sonuçları yazılı hale getirerek kendi tasarım şartlarını karşıladığının doğrulanması. Farklı teknikler (statik kod analizleri, kod inceleme vb.) kullanılarak kod doğrulaması yapılır.

ISO/IEC 15504 SPICE Belge alımı esnasında her bir projenin yazılım kodlaması aşamalarının büyük bir kısmının karşılanması irdelenir. İlgili süreç niteliğinde başarım sağlamak için yazılım kodlamasının kurallara uygun olarak gerçeklenmesi ve ISO/IEC 15504 SPICE belge standart gereksinimlerine ait çıktıların uygun bir şekilde üretilmesi sağlanmalıdır. CertBy SPICE Belgelendirme Kuruluşu olarak kaliteli denetim ve güvenli hizmet prensibi en temel anahtar özelliktir.