ISO 15504 SPICE Neden Gerekli?

SPICE özünde çok detay barındıran önemli bir standarttır. SPICE ruhunu kurum içerisinde oluşturmak, ilerisi için inşa edilen süreçlerin temelinde güçlü bir dayanak oluşturacaktır. SPICE nedir ne değildir öğrenmek ve başlangıç için bu yazımızı okumanızı isteriz.

ISO/IEC 15504 – SPICE (Software Process Improvement and Capability dEtermination) Yazılım Süreç İyileştirme ve Yetenek Düzeyinin Belirlenmesi olarak bilinen süreç değerlendirmesi için genel bir çerçevedir.

SPICE uluslararası standartlar çerçevesinde oluşturulmuştur.  Esasen, ISO/IEC 15504, yazılım geliştirme projeleri için bir değerlendirme yapmak için bir rehberdir. Bu değerlendirme sürecinin bir tanımını, bir değerlendirme gerçekleştirme modelini, değerlendirme sürecinin bir parçası olarak kullanılabilecek araçların tanımını ve böyle bir değerlendirmenin başarısına katkıda bulunan faktörlerin tartışılmasını içerir.

Bu standardın amacı, yazılım süreçlerinin, doğru, etkin ve verimli olarak planlanması, kullanılması, projelerin; tüm aşamalar boyunca, izlenebilir ve ölçülebilir nitelikte olmasının sağlanmasıdır.

ISO daha spesifik standartlara referans yapar, ancak bunları ayarlamaz. SPICE standardı, bir kuruluşun yönetim ve süreç tanım yapılarına özellikle vurgu yaparak, bir yazılım geliştirme projesinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için tercih edilen sırayı açıklamayı amaçlamaktadır. ISO/IEC 15504’ün nihai hedefi, bir teknoloji organizasyonunda, hedeflerin ve programların elde edilmesine yardımcı olacak titiz bir tanımlamaya dayanan süreç iyileştirmesini sağlamaktır.

ISO/IEC 15504 SPICE, iki boyuta bölünmüş bir referans modeli etrafında düzenlenmiştir: a) süreç boyutu ve b) yetenek boyutu. Süreçler 5 kategoriye ayrılır:

  • Müşteri-tedarikçi,
  • Mühendislik,
  • Destek,
  • Yönetim ve
  • Organizasyon

Prosesler ayrıca, 0 ile 5 arasında numaralandırılan kabiliyet seviyeleri olarak tanımlanır. Burada 0, tamamlanmamış bir prosesi, 1 gerçekleştirilmiş bir işlemi ve bunun gibi seviye 5’e kadar optimizasyon eşitliğine kadar devam eder. Proses yetenekleri ayrıca K.x kodlu işlem özniteliklerini de edinebilir, burada K kabiliyet seviyesi (gerçekleştirilen işlem için 1, yönetilen süreç için 2 ve benzeri) ve x belirli bir ilgili öznitelikle ilişkili bir sayıdır, böylece 2.1 performans yönetimini temsil eder 2.2, iş ürün yönetimini temsil eder.

ISO/IEC 1504 SPICE standardı genellikle CMMI ile karşılaştırılır. Bunlar çok benzer özelikler taşımaktadır, ancak bazı ufak farklılıkları da vardır.