ISO 15504 SPICE Seviye 2 için izlenecek yol haritası

ISO 15504 veya herkesin bildiği şekliyle SPICE, Ülkemizde son yıllarda kamu kurumlarının da talep ettiği standartlardan birisidir. Özellikle SPICE seviye 2 alan kurum sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu maksatla SPICE seviye 2 uyumluluğu için işletmelere faydalı olacak 11 haftalık bir iş adımı çıkardık. SPICE süresince sektörde edindiğimiz tecrübeyle optimum süreyi belirledik.  Önerdiğimiz bu iş adımlarına uyarak işletmelerin SPICE seviye 2 olgunluğuna kavuşması ve ilgili denetimleri yüzde yüz başarıyla tamamlaması mümkün olacaktır.

SPICE 11 adımlı yol haritası süreciyle, işletmeniz içinde güvenli yazılım geliştirme ruhunu da tesis etmeniz mümkün olacaktır. Ancak unutmayınız! Süreklilik size yol haritasında rehberdir. Bundan sonraki süreçlerin ilerletilmesi ve yaşatılması kurumsallaşmanın bir gerekliliğidir.

Çalışma Haftası İş Adımları-Süreçler Denetime Girecek Firma Tarafından
Üretilecek Major Dokümanlar
1. Hafta >GİRİŞ: SPICE FARKINDALIK EĞİTİMİ
>ENG.1: MÜŞTERİ TALEBİ TOPLAMA SÜRECİ
>ENG.4: YAZILIM GEREKSİNİM ANALİZİ SÜRECİ
>Projelerin geçmişe yönelik SRS Dokümanı
2. Hafta >ENG.5: TASARIM SÜRECİ
>ENG.6: KODLAMA SÜRECİ
>Projelerin Geçmişe Yönelik Tasarım Dokümanı
>Kodlama Standardı
Not: Yeni geliştirilen projeler için Test Planı ve Sonuç Raporu hazırlanır. Bu dokümanlar birim, entegrasyon ve fonksiyonel testler için ortak olabilir.
3. Hafta >ENG.7: ENTEGRASYON SÜRECİ
>ENG.8: TEST SÜRECİ
>SPL.2: SÜRÜM YAYINLAMA SÜRECİ
>Sürüm Yayınlama Planı
>Sürüm Notları Dokümanı
>Ürün Kullanım Kılavuzu
>Bakım Dokümanı

Not: Yeni geliştirilen projeler için Test Planı ve Sonuç Raporu hazırlanır. Bu dokümanlar birim, entegrasyon ve fonksiyonel testler için ortak olabilir.

4. Hafta >MAN.3: PROJE YÖNETIMI SÜRECİ
>MAN.5: RISK YÖNETIMI SÜRECİ
>Proje Yönetim Planı
>Proje Risk Yönetim Planı
>Proje Felaketten Kurtarma Planı
5. Hafta >SUP.2: DOĞRULAMA SÜRECİ
>SUP.7:KONFIGÜRASYON YÖNETIMI SÜRECİ
>Proje Doğrulama Planı
>Proje Konfigürasyon Yönetim Planı
6. Hafta >SUP.8: DOKÜMANTASYON  SÜRECİ
>SUP.9: DEĞIŞIKLIK YÖNETIMI SÜRECİ
>Dokümantasyon Planı
7. Hafta >SUP.10: PROBLEM ÇÖZÜM SÜRECİ
>SUP.1: KALITE GÜVENCE SÜRECİ
>Kalite Yönetim Planı
8. Hafta >SÜREÇ PRFORMANS HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ, ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN KURGULANMASI >Süreç Performans Raporu Formu ve Ortam
Hazırlama
9. Hafta >HAZIRLANMIŞ SÜREÇLERİN ÜZERİNDEN GEÇİLMESİ, EKSİKLERİN TAMAMLANMASI
10. Hafta >KALİTE KAYITLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ, TAMAMLANMASI
11. Hafta >İÇ TETKİK YAPILMASI

Bütün süreçler tamamlandıktan sonra SPICE denetimi için hazırsınız. Hemen CertBy Belgelendirme Kuruluşunda değerlendirme için randevu alarak ISO 15504 (ve ISO 33002) SPICE değerlendirmesine girebilirsiniz.