ISO 15504 SPICE – SPL.2 : Ürün Yayımı

Standardın Temel Yaşam Döngüsü Süreçleri Kategorisinde ve Tedarik Süreç Grubunda (SPL) bulunan SPL.2 Ürünün piyasaya sürüm sürecinin amacı, müşteriye sunulacak ürünlerin yeterliliğini kontrol etmektir.

SPL.2 ürünün piyasaya yayımında süreç niteliğinde başarım sağlanması için temel olarak aşağıdaki en iyi uygulamaların adım adım yapılması ve uygulanması gerekmektedir.

SPL.2.BP3: Bir ürün sürüm sınıflandırması ve numaralama planının hazırlanması. Amaçlanan hedeflere ve sürümün beklentilerine göre bir piyasaya sürme ve sınıflama yapılır.

SPL.2.BP4: Üretim faaliyetlerinin ve ortamının tarif edilmesi. Tutarlı bir yapılandırma süreci kurulur ve sürdürülür. Tutarlı bir üretim ortamı bütün taraflarla bağlantı sağlayacak bir ortama göre kullanılmalıdır.

SPL.2.BP5: Tasarlanmış parçalardan ürünün üretilmesi. Bütünlüğün sağlanması için piyasaya sürülecek ürün tasarlanmış yapılardan üretilir. Sürümden önce ilgili yazılım ürünün piyasaya sürümünün yapıldığı ortam hedef donanım revizyonunu açıklamalıdır.

SPL.2.BP6: Ürün desteğinin türü, seviyesi ve süresi sürümden önce bildirilmesi. Ürün desteğinin türü, hangi seviyede yapılacağı ve kapsadığı süre tanımlanmalı ve bildirilmesi.

SPL.2.BP7: Sürümde kullanılacak dağıtım ortamının belirlenmesi. Piyasaya sürümü yapılacak ürünün dağıtım ortamının belirlenmesi kullanıcı ihtiyaçlarını dikkate alarak gerçekleştirilir. Ortam türü ya bir paket içinde ya da daha sıkı bir paket ortamı halinde müşteriye dağıtımı yapılabilir. Dağıtım elektronik ortamda da bir sunucu üzerinden yapılabilir. Dağıtımdan önce ürünün kopyasının alınması gerekli olabilir.

SPL.2.BP8: Sürümü yapılacak ürünün paketleme yapısının tanımlanması. Farklı ortam türlerinin paketleme yapıları tarif edilir. Farklı ortam türlerinin paketlenmesi fiziksel veya elektronik koruma gerektirebilir, örneğin disket gönderimleri ya da belirli şifreleme teknikleri gibi.

SPL.2.BP9: Yazılım ürünü piyasaya sürüm kılavuzunun tanımlanması ve hazırlanması. Piyasaya sürülen ürünün destek hattı için tüm dokümanın hazırlanması, incelenmesi, onaylanması ve elverişli hale getirilmesi.

SPL.2.BP10: Dağıtımdan önce ürün piyasaya sürüm onayının temin edilmesi. Dağıtım yapılmadan önce ürünün piyasaya sürüm kriterleri üzerinde ortak anlaşmaya varılmış olması.

SPL.2.BP11: Ürünün ilgili müşterilere dağıtımının yapılması. Ürün ilgili müşteriler bir onay alındısı ile birlikte gönderilir.

Onay alındısı el, elektronik ortamda, posta ile, telefonla ya da hizmet sağlayıcısı dağıtımı ile yapılabilir.

Bu tür uygulamalar tipik olarak yapılandırma yönetim süreci ile desteklenmektedir (SUP.8).

 

ISO/IEC 15504 SPICE Belge alımı esnasında her bir ürünün sürüm sürecinin yönetiminin büyük bir kısmının karşılanması irdelenir. İlgili süreç niteliğinde başarım sağlamak için ürünün piyasaya çıkış aşamaları geniş bir perspektifte tanımlanmalı ve yapılmalıdır. ISO/IEC 15504 SPICE belge standart gereksinimlerine ait çıktıların uygun bir şekilde üretilmesi sağlanmalıdır. CertBy SPICE Belgelendirme Kuruluşu olarak kaliteli denetim ve güvenli hizmet prensibi en temel anahtar özelliktir.