Yazılım Geliştirmede Kalite Odaklılık

Yazılım geliştiriciler kabaca Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) süreçlerine uyarlar. Çünkü yazılım işi bina dikme işi gibidir. Talepler, kaynaklar, gereksinimler toplanır ve analiz edilerek tasarım yapılır. Sonrasında geliştirme ile bina dikilir. Kalite kontrol gibi testler ve nihayetinde müşteriye ürünü sunum. Temel olmadan bina olmayacağı gibi bir süreç yönetimi olmadan güçlü bir yazılım olması mümkün değildir.

ISO 15504 | ISO 33002 Spice Belgesi, kaliteli yazılım geliştirme süreçlerini belgelendiren önemli bir standarttır. Elde edilen bu belge ile standarda uygun yazılım geliştirme süreçleri üzerinden süreç tabanlı standartlaşma sağlanır. Yazılım süreçlerinde iyileştirme sağlamak için beklenti dokümantasyon altyapısının hazır olmasının ötesinde yazılım geliştirme süreçlerinin disipline edilmesi ve bir kurala bağlanmasıdır. SPICE ile yine dokümantasyon alt yapısı oluşturulmakta ancak daha çok uygulama üzerinde durulmaktadır.

ISO 15504 | ISO33002 Belge alınması öncesinde şu çalışmalar yapılmalıdır: uygulama geliştirme sürecinin gereksinimlerinin toplanması, alan uzmanlarının analizi, analiz sonrasında müşteri beklentisinin tanımlanması, test senaryolarının belirlenmesi, yazılımcının anlayacağı dile çevrilmesi, kodlanması test edilmesi ve gerçek ortama yüklenmesi sürecini kapsar. Hatta bu süreçten sonraki yaşam döngüsün de ele alınarak bu yazılımın müşteriye sunumuna, satış sonrası teknik desteğine ve piyasa ve risk analizi de dahil tüm aşamalarında ISO 15504/33002 SPICE standart baz alınarak dökümante edilmesi ve bunun uygulamalı olarak gösterilmesi beklenir.

Yazılım süreçlerinin geliştirilmesi ve yetenek düzeyinin belirlenmesi üzerine geliştirilmiş bir standart olan SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination) konusunda şirketimiz yakın zamanda belgelendirme hizmeti verecektir. ISO 15504/33002 Spice belgelendirme hizmetiyle ISO 15504/33002 SPICE belgesinin alınmasından sonrasında da yaşatılması hedeflenmekte ve bu çalışmalar desteklenmektedir.