ENG.1 gereksinimlerin belirlenmesinde süreç niteliğinin sağlanması için temel olarak aşağıdaki en iyi uygulamaların adım adım yapılması ve uygulanması gerekmektedir.

ENG.1.BP1: Müşteri şartlarının ve isteklerinin alınması. Müşteri şartlarının, isteklerinin ve kullanıcı girdisinin doğrudan ve sürekli istemler-ricalar yoluyla alınması. Müşteri gereksinimleri ayrıca iş teklifleri, hedef çalışma çevresi ve donanım ortamının incelenmesi yoluyla da elde edilebilir.
ENG.1.BP2: Müşteri beklentilerinin anlaşılması. Hem tedarikçinin hem de müşterinin her bir şartı aynı şekilde anlamaları sağlanmalıdır. Müşterilerin kendi şartları ve talepleri onların ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek amacıyla incelenir ve bunların yerine getirilip getirilemeyeceği kontrol edilir. Müşteri ile doğrudan ilgili olmaya çevresel, yasal ve diğer sınırlamalar da dikkate alınması gereklidir.
ENG.1.BP3: Şartlar üzerinde anlaşma. Müşteri ihtiyaçları üzerinde tarafların anlaşmaya varması ve ekiplerin temsilcileri tarafından atılacak uygun imzaların alınması, diğer tarafların bu şartlar üzerinde çalışmaya sözleşme gereği bağlanması.
ENG.1.BP4: Müşteri şartları temelinin oluşturulması. Müşteri şartlarının şekillendirilmesi ve projede kullanım için bir temel oluşturulması ve müşteri ihtiyaçlarının izlenmesi.
ENG.1.BP5: Müşteri şartları değişikliklerinin yönetilmesi. Müşteri şartlarında yapılan tüm değişikliklerin yine müşteri ihtiyaçları göz önünde tutularak yönetilmesi ve gelişen teknolojinin getirdiği sonuçların belirlenmesi. Bu değişikliklerden etkilenen kişiler etki ve riskleri değerlendirebilmeli ve uygun değişiklik kontrolünü ve risk azaltma faaliyetlerini harekete geçirebilmelidir.
ENG.1.BP6: Müşteri sorgulama mekanizmasının kurulması. Müşterilerin şartlarındaki değişikliklerin durumu ve eğilimlerinden haberdar olmaları için bir yol sunulur.
Bu durum, müşteri ile yapılacak birleşik toplantılar veya resmi bağlantıları içerir böylelikle müşterilerin şartları ve talepleri gözden geçirilir.

ISO/IEC 15504 SPICE Belge alımı esnasında her bir projenin mühendislik gereksinimlerinin belirlenmesi ve yönetiminin büyük bir kısmının karşılanması irdelenir. İlgili süreç niteliğinde başarım sağlamak için gereksinimlerin doğru şekilde tanımlanması, alınması ve sonrasında ISO/IEC 15504 SPICE belge standart gereksinimlerine ait çıktıların doğru üretilmesi sağlanmalıdır. CertBy SPICE Belgelendirme Kuruluşu olarak kaliteli denetim ve güvenli hizmet prensibi en temel anahtar özelliktir.