ISO 15504 SPICE – ENG.4 : Yazılım Gereksinim Analizi

Standardın Temel Yaşam Döngüsü Süreçleri Kategorisinde ve Mühendislik Süreç Grubunda (ENG) bulunan ENG.4 Yazılım şartları analizi sürecinin amacı, sistemin yazılım elemanlarının şartlarını belirlemektir.

ENG.4 yazılım gereksinimlerin analizinde süreç niteliğinde başarım sağlanması için temel olarak aşağıdaki en iyi uygulamaların adım adım yapılması ve uygulanması gerekmektedir.

ENG4.BP1: Yazılım Şartlarının Belirlenmesi. Yazılım elemanlarının işlevsel olan olmayan şartları, bunların arabirimleri tanımlanır ve önceliklendirilir. Bir yazılım şartnamesi olarak doküman haline getirilir. Yazılım şartları, doğrulama, tamlık, tutarlılık, fizibilite ve test edilebilirlik açısından analiz edilir. Ayrıca belirlenen şartlar belirlenir.

ENG4.BP2: Çalışma ortamı etkisinin belirlenmesi. Yazılım gereksinimleri ve çalışma ortamının diğer elemanları arasındaki arabirimler ve şartların sahip olduğu etki belirlenir. Çalıştırma ortamı, yazılım ürünün beklenen kullanıcıları veya diğer sistemlerce gerçekleştirilen görevleri içermektedir.

ENG.4.BP3: Yazılım testi için kriterlerin geliştirilmesi. Yazılım ürünlerinin testi için kabul kriterlerinin tanımlanması amacıyla yazılım şartları kullanılır. Yazılım ürünleri testleri yazılım şartları ile uyumlu olduğunu göstermelidir.

ENG.4.BP4: Tutarlılığın sağlanması. Sistem şartları analizinin yazılım şartları analizi ile tutarlı olduğunun temin edilmesi. Tutarlılık, sistem şartları ve yazılım şartları arasındaki izlenebilirliğin kurulması ve sürdürülmesiyle desteklenmektir.

ENG.4.BP5: Yazılım şartlarının güncellenmesi ve değerlendirilmesi. Şartlar müşteri ile değerlendirilir ve beklenilen maliyet, program ve teknik etkiler açısından değişikliklerinin etkisi değerlendirilir. Değişiklikler onaylanır veya ret edilir ve yazılım şartları özellikleri güncellenir.

ENG.4.BP6: Yazılım şartlarının iletilmesi. Sistem şartları analizlerinin sistem mimari yapısı ile uyumlu ve tutarlı olduğu sağlanmalıdır. Tutarlılık, sistem şartları ve sistem mimari yapısı arasındaki izlenebilirliğin kurulması ve sürdürülmesi şartıyla gerçekleşebilir.

ENG.4.BP7: Sistem mimari yapısının iletilmesi. Yazılım şartları mekanizmalarının ve güncellemelerin diğer taraflara dağıtılması için iletişim mekanizması kurulur.

ISO/IEC 15504 SPICE Belge alımı esnasında her bir projenin yazılım gereksinimlerinin analizi yönetiminin büyük bir kısmının karşılanması irdelenir. İlgili süreç niteliğinde başarım sağlamak için yazılım gereksinimlerin doğru şekilde tanımlanması, çalışma ortamıyla yazılım şartları tutarlılık analizi yapılması ve sonrasında ISO/IEC 15504 SPICE belge standart gereksinimlerine ait çıktıların uygun bir şekilde üretilmesi sağlanmalıdır. CertBy SPICE Belgelendirme Kuruluşu olarak kaliteli denetim ve güvenli hizmet prensibi en temel anahtar özelliktir.